Razvoj prometne infrastrukture putem Instrumenta za povezivanje Europe

Razvoj prometne infrastrukture putem Instrumenta za povezivanje Europe Razvoj prometne infrastrukture putem Instrumenta za povezivanje Europe

Osim mosta na rijeci Savi kod Svilaja, Hrvatska je u lipnju ove godine dobila potvrdu Europske komisije za sufinanciranje još 11 projekata koji će dobiti ukupno 306,9 milijuna eura iz Instrumenta za povezivanje Europe.

Prošlog je tjedna u Općini Odžak svečano je položen kamen temeljac za početak izgradnje mosta na rijeci Savi kod Svilaja. Most je sastavni dio međunarodnog pan-europskog cestovnog koridora 5C- Budimpešta-Beli Manastir-Osijek-Sarajevo-Ploče te je dio europske mreže autocesta koja sjever Europe povezuje s Jadranom.

Ukupna vrijednost tog međunarodnog mosta, koji će zajednički izgraditi Republika Hrvatska i Bosna i Hercegovina, iznosi 22,3 milijuna eura. Sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine svaka država financira 50% ugovorene vrijednosti radova.

Hrvatska je financiranje svog dijela mosta osigurala putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF - Connecting Europe Facility) koji će osigurati 58 posto sredstava i kredita Europske investicijske banke za preostalih 42 posto iznosa.

CEF je financijski instrument Europske unije kroz koji države članice mogu ulagati u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže. Uz pomoć sredstava iz CEF-a stvarat će se međusobno povezane mreže širom Europe što će doprinijeti ekonomskom rastu te socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.

Osim mosta na rijeci Savi kod Svilaja, Hrvatska je u lipnju ove godine dobila potvrdu Europske komisije za sufinanciranje još 11 projekata koji će dobiti ukupno 306,9 milijuna eura iz Instrumenta za povezivanje Europe. U Hrvatskoj je koordinator za CEF Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture.

U financijskom razdoblju 2014. – 2020. državama članicama je iz CEF-a na raspolaganju 26 milijardi eura za ulaganja u prometnu infrastrukturu. Poseban naglasak ovaj Instrument stavlja na otklanjanje uskih grla, osiguravanje održivih i efikasnih prometnih sustava na duži rok, na unapređenje integracije i povezivanja različitih prometnih grana te povećanjeinteroperabilnosti.