Regionalni centri kompetentnosti

Regionalni centri kompetentnosti

U Osijeku je danas održan prezentacijski sastanak na kojem su, uz predstavnike škola i njihove partnere u provedbi projekata regionalnih centara kompetentnosti, nazočili pomoćnik ministrice znanosti i obrazovanja Vlado Prskalo i zamjenik župana Petar Lagator.

Među 25 strukovnih škola u Hrvatskoj koje će sljedećih 5 godina djelovati kao regionalni centri  kompetentnosti (RCK), nalaze se i dvije srednje škole s područja Osječko-baranjske županije:  Elektrotehnička i prometna škola Osijek u sektoru elektrotehnike i računarstva i Ugostiteljsko-turistička škola Osijek u sektoru ugostiteljstva i turizma. 
"Zadovoljni smo što su među regionalne centre kompetentnosti u Hrvatskoj odabrane i dvije škole s područja Osječko-baranjske županije. U suradnji s Javnom ustanovom Županijskom razvojnom agencijom Osječko-baranjske županije, škole su pripremila projekte koji predstavljaju zapravo maksimalno moguće korištenje sredstava europskih fondova, a pripremaju i programe iz drugih izvora financiranja kojima će se povećati kompetencije osobito nastavnog osoblja, kao i uvjeti za nastavak obrazovanja nakon završene srednje škole i cjeloživotnog obrazovanja. Sigurni smo da će se rezultati koji će se ostvariti implementacijom ovih projekata vrlo brzo vidjeti i na tržištu rada, a da će to poslodavci prepoznati, na vrijeme kontaktirati s školom i učenicima te u budućnosti još brže i lakše pronalaziti kvalitetne zaposlenike", rekao je zamjenik župana Petar Lagator.

Prema početnoj zamisli projekta, Regionalni centri kompetentnosti su mjesto izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u kojima se uz osnovnu djelatnost obrazovanja i učenja temeljenog na radu, obavlja i osposobljavanje i usavršavanje u segmentima koji pridonose poboljšanju kvalitete strukovnog osposobljavanja i njegove prilagodbe potrebama gospodarstva i tržišta rada. Njihova je svrha osigurati kvalitetan sustav obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja uz potporu i suradnju s poslodavcima, osnivačima, razvojno-gospodarskim subjektima, strukovnim udruženjima, visokim učilištima, javnim i civilnim sektorom.

RCK imaju mogućnost uz pomoć EU fondova dobiti novu opremu i nove smještajne kapacitete za učenike i učitelje, više konkretne prakse za učenike, ulazak učenika u svijet rada, bolju suradnju s poslodavcima te edukaciju učitelja, te će na taj način pridonijeti višoj kvaliteti strukovnog obrazovanja, ali i gospodarskom rastu i demografskoj obnovi. Sredstva za te projekte u ukupnom iznosu oko milijardu kuna osigurana su kroz tri javna poziva u operativnim programima „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." i „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020".

Oba regionalna centra kompetencija iz Osječko-baranjske županije aplicirala su na Javni poziv Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, i to za više projektnih aktivnosti. RCK Elektrotehnička i prometna škola Osijek priprema tako izgradnju i opremanje novog krila škole (2.200 m2 na 4 etaže), za što su napravljeni idejni projekt i studija izvodljivosti, a glavni i izvedbeni projekt s troškovnikom je u posljednjoj fazi izrade, a potom slijedi ishođenje građevinske dozvole. Prijavljeni iznos je 29.942.296,47 kuna.

RCK Ugostiteljsko-turistička škola Osijek planira rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje Učeničkog doma na lokaciji Lučki prilaz 1 te prostora škole na lokaciji u Ulici Matije Gupca 61. Idejni projekt je gotov i čeka se suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, glavni i izvedbeni projekt bit će završeni sljedeći tjedan, a potom će se ishoditi građevinska dozvola. Prijavljeni iznos je 24.281.267,29 kuna.

Maksimalan iznos potraživanih sredstava u ovom pozivu bio je do 30 milijuna kuna, a projekt se može financirati u iznosu do 100 % prihvatljivih izdataka. Županija je obavezan partner, a po jedan sudionik mogu biti javna ustanova za strukovno obrazovanje, obrt, srednje ili veliko poduzeće.

Druga dva poziva su u okviru Europskog socijalnog fonda za modernizaciju ponude strukovnog obrazovanja te podizanje njegove kvalitete radi povećanja zapošljivosti učenika kao i mogućnosti za daljnje obrazovanje, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 15. studenoga 2019. godine. Partnerstvo na projektu iz ovih poziva obavezno je s osnivačem ustanove prijavitelja, najmanje dvije ustanove za strukovno obrazovanje iz sektora turizma i ugostiteljstva, najmanje jednim gospodarskim subjektom registriranim za obavljanje turističke i/ili ugostiteljske djelatnosti i najmanje jednim visokim učilištem ili znanstvenom organizacijom.

U oba RCK-a u tijeku su završne pripreme prijave projekta, koje se obavljaju u suradnji s Javnom ustanovom Županijskom razvojnom agencijom OBŽ. Ukupni planirani iznos za RCK Elektrotehnička i prometna škola Osijek iznosi 35 milijuna kuna, a za RCK Ugostiteljsko-turistička škola Osijek 55 milijuna kuna.

/priopćenje OBŽ/