Restauriran barokni okvir i 5 slika

Restauriran barokni okvir i 5 slika Restauriran barokni okvir i 5 slika

U osječki Muzej likovne umjetnosti danas su se vratila djela obnovljena u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Uz pet djela moderne- Becića, Mujadžića, Filakovca i Vidovića, vratio se i okvir za sliku Sv. Trojstvo.

Voditeljica projekta, restauratorica i konzervatorica u Hrvatskom restauratorskom zavodu Vlatka Rudeš Vončina pojasnila je kako je riječ o iznimno vrijednom baroknom okviru, nastalom krajem 18. ili početkom 19. stoljeća, visine 490 cm i širine 243 cm. Obnavljan je tri godine. Posao je bio zahtjevan jer je prvo trebalo ukloniti nečistoću, konsolidirati ga, nadograditi nedostajuće dijelove od drveta te ga pripremiti za pozlatu - pravim zlatom u listićima. Okvir nije vrijedan samo zbog zlata, već zbog stilskih karakteristika, jer njegova je posebnost bogato ukrašeno originalno krunište, koje će biti postavljeno na okvir.  Nalazio se u dvorcu obitelji pejačević u Valpovu, a sada je pohranjen u MLU u Osijeku. "Okvir će biti sjedinjen sa slikom Sveto Trojstvo - Prijestolje milosti Johanna Michaela Rottmayera (1654.-1730.), koja je nastala u godini umjetnikove smrti. Rottmayer je  iznimno značajan štafelajni slikar i slikar fresaka austrijskoga baroka. Slika s okvirom bit će predstavljena kao jedinstvena cjelina na studijsko- tematskoj izložbi Likovna baština obitelji Prandau - Normann, koju MLU priprema u siječnju 2018."- rekao je viši kustos u Muzeju Danijel Zec. Restaurirane slike hrvatskih modernista za sada se nalaze u depou Muzeja.

Danijel Zec i Vlatka Rudeš Vončina