Rijetke bolesti u neurologiji - stručno usavršavanje

Rijetke bolesti u neurologiji - stručno usavršavanje

Silva Butković-Soldo i leteća ekipa Radio Osijeka

Na Medicinskom fakultetu u Osijeku održava se dvodnevni program stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije pod nazivom "Rijetke bolesti u neurologiji". Skup je u izravnom javljanju za Radio Osijek najavila pročelnica Katedre za neurologiju Silva Butković- Soldo.

Tečaj je namijenjen specijalistima i specijalizantima neurologije, psihijatrije i drugih srodnih struka, osobito liječnicima primarne zdravstvene zaštite, hitne medicinske pomoći i obiteljske medicine,medicinskim sestrama, kao i svima onima koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa spomenutom problematikom.


Subota 25. veljače 2017.


09:00-09:20 Anton Vladić: "Pojava disfagije kao prvog simptoma multiple skleroze"

09:20–09:40 Sanja Tomasović:" Amiotrofični sindrom u sklopu trovanja živom – prikaz slučaja"

09:40-10:00 Azra Alajbegović: "Neurološke komplikacije akutne hepatičke porfirije"

10:00-10:20 PAUZA

10:20-10:40 Srđana Telarović: "Koliko je rijetka Huntingtonova bolest"

10:40-11:00 Silvija Pušeljić: "Juvenilni tip N-acetilaspartične acidurije (Canavanova bolest) i Charcot-Marie-Toothova neuropatija tipa 1 u istog bolesnika

11:00-11:20 Olivera Miljanović: "Menkesova bolest"

11:20-11:40 Koraljka Bačić Baronica: "Hipertrofični pahimeningitis"

11:40-12:00 Vlasta Pekić: