Rođenje Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa

Rođenje Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa

Foto: www.arscelebrandi.zadarskanadbiskupija.hr

Crkva danas slavi Rođenje Blažene Djevice Marije ili Malu Gospu. Crkveni je to god župe Višnjevac. Svete su mise u 7, 9, 10 sati i 30 minuta, 16 i 19 sati .

Mala Gospa, spomendan je rođenja Blažene Djevice Marije. Marijino rođenje, pretkazano je i navješteno u Starome Zavjetu. Nakon pada Adama i Eve u grijeh, Bog im se ukazuje, prekorava ih i tjera iz zemaljskog raja. Bog govori zmiji: neprijateljstvo ja zamećem između tebe i žene, između roda tvojega i roda njezina. On će ti glavu satirati, a ti ćeš mu vrebati petu (Post 3,15). Marija je proročki označena u tome obećanju o pobjedi nad zmijom. Bog je izlio milost na Mariju i upravo Nju je predodredio da je svi naraštaji nazivaju blaženom i blagoslovljenom. Među mnogim starozavjetnim proroštvima, kršćani su pronašli i prepoznali najavu Marijine uloge u ostvarivanju povijesti spasenja. Marija je na zemlji živo nebo, određeno da nosi živo sunce. Ona je na zemlji svetište što ga Bog ispunja čudesima. Ona je rajski vrt u kome Bog prebiva i kraljuje. Marija, početak boljega svijeta MELIORIS MUNDI ORIGO, putokaz je nade. Marijino bezgrješno začeće vidljivo je očima vjere, ali njezino rođenje postalo je očito i običnom ljudskom oku. Marijina vjera je čudesna jer je povjerovala u najčudesniju i najnevjerojatniju stvar: da će postati Majkom Sina Božjega. „ Blažena ti što povjerova, da će ti se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina (Lk 1,45). Blagost, milostivost, strpljivost, ideali koje je Krist proglasio blaženim u Govoru na gori, uočavao je u svojoj majci još kao dijete u Nazaretu. Blagdan Rođenja BDM, uvodi u Rim papa Sergije I ( 687-701), a odatle je proširen među kršćane zapada.