RRA postaje javna ustanova i regionalni centar za EU projekte.

RRA postaje javna ustanova i regionalni centar za EU projekte. RRA postaje javna ustanova i regionalni centar za EU projekte.

Stjepan Ribić direktor RRA (foto Ž.Kovačević)

S 40 glasova za i 5 protiv usvojena je jedina točka dnevnog reda današnje (16.08) Županijske skupštine o prihvaćanju Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Regionalna razvojna agencije Slavonije i Baranje.

Sjednica, praktično, nastavak Gradske skupštine, održane prošlog tjedna, na kojoj je također u samo jednoj točki dnevnog reda odlučeno da se županiji proda 50 posto suvlasništva RRA-a, što je dizanjem ruku potvrđeno i u Županijskoj skupštini. U RRA-u koji od d.o.o. postaje javna ustanova u vlasništvu Osijeka i Osječko – baranjske županije gotovo da se ništa ne mijenja 

"I dalje ćemo surađivati na projektima važnima za Osijek i Osječko - baranjsku županiju, ali biti i otvoreni za sve u regiji. Postajemo mali centar za koordinaciju, provjeru i provedbu projekata iz EU-a. Što se tiče djelatnika, svi oni ostaju raditi svoj posao kao i do sada - rekao je Stjepan Ribić dosadašnji direktor te agencije koji je i kandidat za voditelja javne ustanove.

Ta je kupoprodaja posljedica stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o regionalnom razvoju zbog čega je Županija imala obvezu osnovati Javnu ustanovu, Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije, koja bi se bavila istom djelatnošću, kojom se do sada bavio RRA. Kako ne bi postojala dva istovjetna društva koja se bave jednakom djelatnošću, županija će cjelokupnu gospodarsku djelatnost RRA-a prebaciti na Javnu ustanovu. Pri tome se podrazumijeva da time Javna ustanova preuzima sve obveze, sve poslove, sve EU projekte te sve djelatnike RRA-a. Grad je uz ove uvjete pristao prodati svoj udio u agenciji uz naknadu od 1,7 milijuna kuna.

RRA je osnovao Grad Osijek 2005. godine, a Osječko-baranjska županija godinu dana kasnije postala je suvlasnik s 50 posto udjela.