Sandor Lezsak u posjetu DZMH

Sandor Lezsak u posjetu DZMH

Na poziv demokratske zajednice Mađara Hrvatske u dvodnevni je posjet došao potpredsjednik Mađarskog parlamenta Sandor Lezsak sa suradnicima.

Nakon razgovora u Općini Bilje, Sandor Lezsak posjetit će osnovnu školu na mađarskom jeziku u Lugu, Forum mađarskih prosvjetnih djelatnika, Generalni konzulat Mađarske u Osijeku te održati nekoliko susreta s vodstvom DZMH-a. Nakon jednosatnog razgovora u općini Bilje, o mogućim zajedničkim projektima izvijestili su na konferenciji za novinstvo. Zadovoljstvo posjetom izrazio je načelnik Općine Bilje Željko Cickai.