Saponia: 3,32 posto veće plaće

Saponia: 3,32 posto veće plaće

Foto: Davor Javorović/PIXSELL

Novim Kolektivnim ugovorom za Saponiju d.d., koji je danas potpisan u sjedištu te tvrtke u Osijeku, uz zadržavanje stečenih prava, ugovorena je i veća osnovica za obračun plaće tako da se prosječna plaća radnika Saponije povećava za 3,32 posto.

Novi kolektivni ugovor rezultat je uspješnog pregovaranja i socijalnog dijaloga, vrijedi tri godine i primjenjuje se od 1. siječnja 2014. godine, priopćeno je iz tvrtke. 
Dokument je za Saponiju potpisao predsjednik Uprave Damir Skender, u ime Samostalnog sindikata energetike, kemije i nemetala povjerenik podružnice Saponia Krešimir Dorić, a u ime Nezavisnog sindikata Saponia održavanja njegov predsjednik Petar Marijanović. Odredbe ugovora usklađene su sa Zakonom o radu, a zadržana su sva stečena prava radnika Saponije te materijalna prava radnika kao što naknada plaće, darovi djeci, božićnice, potpore, troškovi prijevoza. Povećana su materijalna prava radnika kod otpremnine prigodom odlaska u mirovinu i potpore u slučaju smrti radnika. Ugovorena je veća osnovica za obračun plaće, tako da se prosječna plaća radnika Saponije povećava za 3,32 posto.