Savjet za mlade provodi anketu i poziva na sudjelovanje

Savjet za mlade provodi anketu i poziva na sudjelovanje

Savjet mladih grada Osijeka, foto: J. Mađarević

Savjet mladih Grada Osijeka poziva sve mlade s područja Grada Osijeka na ispunjavanje ankete vezane za problematiku mladih. Cilj ankete je saznati mišljenje mladih i njihove konkretne prijedloge za poboljšanje područja od interesa za mlade .

Anonimna anketa se nalazi na linku http://bit.ly/2y8zNVz i provodi se u sklopu izrade novog Programa za mlade na području Grada Osijeka 2018.-2021. godine. Anketa je otvorena do 27. rujna (srijeda) u ponoć. Svi odgovori će poslužiti za poboljšanje postojećeg Programa za mlade i donošenje novog. 

Proces izrade Programa za mlade koordinira Savjet mladih Grada Osijeka u suradnji s Odjelom za kulturologiju pri Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku.

Više o radu Savjeta mladih te popratnim dokumentima i trenutnom Programu za mlade na području Grada Osijeka 2014.-2017. možete saznati i pročitati na linku: http://bit.ly/2wog8RT .