Savjeti: Kako izbjeći požar dimnjaka

Savjeti: Kako izbjeći požar dimnjaka

foto JPVP Grada Osijeka

Tijekom noći s 1. na 2. siječnja u Aljmašu, došlo je do požara na vikend kući vlasništvo 49-godišnjeg hrvatskog državljana. Obavljenim očevidom utvrđeno kako je tijekom loženja peći na kruta goriva došlo do proboja stijenki dimnjaka i zapaljenja drvenih elemenata krovišta.

Kako bi se izbjegle takve i slične situacije iz Policijske uprave Osečko-baranjske, a u suradnji s Javnom profesionalnom vatrogasnom postrojbom Grada Osijeka izdana su upozorenja i savjeti:

POŽAR DIMNJAKA - SAVJETI
5.png U svrhu zaštite života ljudi i imovine od požara donesen je Zakon o zaštiti od požara, koji vlasnike ili korisnike dimnjaka i ložišta obvezuje da ih održavaju u ispravnom stanju, o čemu moraju posjedovati dokumentaciju. Požari dimnjaka su vrlo česti. Kod požara dimnjaka dolazi do zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu. Čađa je po svom sastavu pretežno čisti ugljik. Požar dimovodnog kanala sam po sebi ne predstavlja opasnost. Ako je dimnjak ispravan i kvalitetno napravljen, čađa u dimnjaku će izgorjeti bez posljedica te će dimnjak ostati čist. Do požara u dimnjaku najčešće dolazi zbog nastalih promjena u načinu loženja i promjena gorivih tvari. Kad je dimnjak solidno i pravilno građen, ne postoje posebne opasnosti za širenje požara na ostale građevinske dijelove. Međutim, najčešće se događa da ima manjih građevinskih pogrešaka na dimnjaku, kao što je raspucanost dimnjaka, oštećenje vratašca i slično. U takvim slučajevima često dolazi do proširenja požara.

Opasnost kod požara dimnjaka prijeti od:
• let iskri – iz grla dimnjaka iskre lete po krovu i na okolni zapaljivi materijal, što može uzrokovati zapaljenje;
• zagrijavanje zidova dolazi do prijenosa topline kroz zidove kojima je obzidan dimovodni kanal. Ako su na takve zidove naslonjeni zapaljivi materijali (drvo, papir i slično) može doći do zapaljenja i širenja požara na prostor;
• prijenos požara na građevinske elemente zgrade – kod nepravilno izvedenih dimnjaka (najčešće stare zgrade) često je moguće naići na grede (krovne, međukatna konstrukcija), koje prolaze kroz dimovodni kanal. Dolazi do zapaljenja tih greda i prijenosa požara na krovište i/ili međukatnu konstrukciju, što može imati katastrofalne posljedice;
• pucanje dimnjaka – uzrok tome je vrlo visoka temperatura koja se razvija kod zapaljenja čađe u dimovodnom kanalu – i do 1000 °C. Dolazi do pucanja zida kojim je obzidan dimovodni kanal i samog dimovodnog kanala.