Široko Polje – pokladno jahanje

Široko Polje – pokladno jahanje Široko Polje – pokladno jahanje

predsjednik udruge Nikica Kajzer

Riječ je o zimskom tradicijskom običaju u Slavoniji, uoči korizme, kada se okupljaju jahači na konjima te uz pjesmu posjećuju domaćinstva. Jahači su u Širokom Polju obišli pet postaja, gdje su ih domaćini darivali slavonskim specijalitetima, rakijom i vinom.

Devetu godinu zaredom Konjogojska udruga Široko Polje organizirala je pokladno jahanje kroz to mjesto. Ove se godine okupilo četrdesetak jahačica i jahača u tradicionalnim slavonskim nošnjama

„Ima nas oko 35 članova u udruzi i iz drugih sela i županije. Od Gradiške, Broda, Županje. To je više bilo po granici, no ljudi su nabavili konje i nošnju,  odjenu se taj dan i čuvaju tradiciju“, ponosno je rekao predsjednik udruge Nikica Kajzer dodajući...  

„Stavimo na sebe rajtozne, čižme, košulju, štrikanac, bunđur ili špancle, šubaru s perom ili bez. Negdi ga ima, a negdi ne, i onda pršnjaci sa stakalcima. To nam je 9. manifestacija, a imamo dvije manifestacije- Zlatnu jesen i pokladno jahanje. Nastojimo te dvije manifestacije održati. Čeka nas 5 postaja pa u sali večera i tamburaši. Idemo i u Baranju, Vukovar i ne mogu se sad ni sjetit gdje još“, reče Kajzer.