Socijalni mir za najavljene promjene u Đuri Đakoviću

Socijalni mir za najavljene promjene u Đuri Đakoviću

Uprava Đuro Đaković Holdinga i Sindikat metalaca Hrvatske - Industrijski sindikat potpisali su danas Socijalni sporazum koji je uslijedio nakon donošenja odluke o dokapitalizaciji.

Sporazumom je sindikat podržao odluku o prodaji dionica i dokapitalizaciji te se obvezao na čuvanje socijalnog mira sve dok se budu poštovale odredbe Socijalnoga sporazuma. Uprava se među ostalim obvezala zadržati sve radnike potrebne za ispunjenje Strategije i plana restrukturiranja, uložiti najbolje napore da ostvarenje poslovnog plana prati potrebni rast broja zaposlenih i rast plaća u skladu s rastom troškova života mjerenih potrošačkim cijenama. Uprava se obvezala i da će sa sindikatom postići dogovor o broju radnika potrebnih za realizaciju Strategije kao i da će kontinuirano raditi na poboljšanju uvjeta rada i zadržati najmanje postojeću razinu prava zaposlenika.

Uprava Holdinga već je započela dokapitalizaciju društva. Traži se najbolji ponuđač. Međutim, već se sada zna da će bez radnog mjesta ostati 200-tinjak radnika. U sindikatu su svjesni da bez novog kapitala nema opstanka, ali otpuštanja bez dogovora sa sindikatima neće biti. To je - složili su se i uprava i sindikalisti - put prema partnerskim odnosima.
"Socijalni sprazum ima jednostavnu ulogu da pošalje poruku budućim ulagačima da u tvrtki djeluje sindikat, da se uvažava sindikat, da sindikat ima određene zahtijeve koje se tiču radnika, ali isto tako da je sindikat spreman prsitupiti partnerskoj aktivnosti koja provodi uprava", izjavio je Antun Štivić, dopredsjednik Sindikata metalaca Hrvatske - Industrijskog sindikata.
"Promjene u Đuro Đaković Grupi imaju za cilj osigurati održivost poslovanja i time čuvanje što većeg broja radnih mjesta. Zaposlenosti i dobrih uvjeta rada nema bez profitabilnog poslovanja, a da bismo do njega došli moramo napraviti određene promjene kojima ćemo se prilagoditi značajno promijenjenim uvjetima na tržištu. Proteklih par godina pokušali smo s blažim i manjim promjenama no one nisu dale rezultata. Zato je nužno napraviti značajnije prilagodbe u našem poslovanju kako bismo podigli konkurentnost za izvozna tržišta koja su jedina šansa za novi rast i razvoj. Zadovoljan sam što je i sindikat prepoznao važnost promjena i što smo potpisali Socijalni sporazum. Mi želimo surađivati sa sindikatom i dijelimo njihovu želju da se uvjeti za rad poboljšavaju kao i da se čim za to stvorimo uvjete krene s novim zapošljavanjem. No, prije toga moramo napraviti reorganizaciju i tamo gdje je to nužno smanjiti broj zaposlenih. Vjerujem da baš na primjeru Đure Đakovića možemo pokazati da se partnerskim odnosom može postići dogovor i oko nekih teških, ali nužnih poteza ako oni osiguravaju opstanak i oporavak tvrtke te vode boljim uvjetima i novom rastu već u skoroj budućnosti", istaknuo je predsjednik Uprave Đuro Đaković Holdinga Tomislav Mazal.
Đuro Đaković Holding prije tjedan dana objavio je javni poziv na upis novih redovnih dionica, prema kojem prva dva od moguća tri kruga u proces dokapitalizacije te slavonskobrodske tvrtke za najviše 194,2 milijuna kuna započinju 17. studenog ove godine. Odluku o povećanju temeljnog kapitala donijela je glavna skupština Đure Đakovića početkom srpnja ove godine. Uprava Đuro Đaković od dokapitalizacije očekuje jačanje stabilnost poslovanja tvrtke i članica Đuro Đaković grupe, a sredstva prikupljena dokapitalizacijom upotrijebit će se za preustroj i osposobljavanje tvrtke te za jačanje kapaciteta za preuzimanje novih poslova.