Športska udruga slijepih Svjetlost obilježava 10. obljetnicu

Športska udruga slijepih Svjetlost obilježava 10. obljetnicu Športska udruga slijepih Svjetlost obilježava 10. obljetnicu
plaketa HRT- Radio Osijek, Mirta Milas plaketa HRT- Radio Osijek, Mirta Milas
plaketa HRT- televizijski studio, Stela Sep plaketa HRT- televizijski studio, Stela Sep

foto M.Kralj/HRT

Desetu obljetnicu djelovanja Športska udruga slijepih Svjetlost Osijek obilježila je svečanom akademijom a tom su prigodom uručene plakete i priznanja za doprinos poticanju, promidžbi i razvoju sporta i sportske rekreacije slijepih osoba.

Uz niz institucija, sponzora, donatora i pojedinaca, plakete su uručene i predstavnicima HRT centra Osijek, i našem televizijskom studiju te Radio Osijeku koji od njenih početaka prate rad udruge Svjetlost.   

Slijepi i slabovidni već dugi niz godina organizirano se bave sportom u Osijeku i Slavoniji. 1953. godine započeli su rekreativno sa šahom u okviru radionice Rada, zatim 1965. godine nastavljaju aktivnosti osnivanjem mješovitog šahovskog kluba Elan. Mladi entuzijasti bave se atletikom, plivanjem, goalbalom, igrom na visećoj kuglani i krajem 60-tih započinju kuglanjem.

Športska udruga slijepih Svjetlost je neprofitna organizacija, osnovana u jesen 2006. na temelju zakona o športu, tradicije i primjera dobre prakse a registrirana 2007. godine. Bave se edukacijom i skrbe o zdravlju svojih članova te promiču i razvijaju sport i sportsku rekreaciju slijepih i slabovidnih osoba. Članovi su raspoređeni u tri sekcije: kuglanje, šah i pikado. Razvijaju i nove sportove za slijepe: streličarstvo, showdown, boowling, biciklizam (tandem bicikli), rekreaciju na visećoj kuglani. Provode rehabilitaciju članova na Gradskim bazenima, rekreativno plivanje i tjelovježbe u vodi.

Postižu vrlo zapažene rezultate, osvajali su naslove Državnih prvaka u kuglanju i šahu. U 2017. dobili su 2 državna prvaka u kuglanju, viceprvakinju, prvaka i viceprvaka u šahu, na Europskom prvenstvu viceprvaka u mix disciplini parova. Nastupali su za kuglačku i šahovsku državnu reprezentaciju slijepih na europskim i svjetskim prvenstvima i osvajali medalje. Kuglač Stojan Bjelajac kategorije b1. i trener-asistent Đuro Vinkler na 2. Svjetskom prvenstvu 2011. u Sarajevu ekipno su osvojili zlatnu medalju, 2012. u Celju na Europskom prvenstvu kuglač Darko Sarapa kategorije b2. i trener asistent Đuro Vinkler ekipno su osvojili zlatnu medalju.

Za uspjehe 2015. i 2017. dobitnici su priznanja Najuspješniji sportski kolektiv u konkurenciji osoba s invaliditetom.

/podaci iz materijala udruge Svjetlost/

predsjednik udruge Svjetlost Stojan Bjelajac