Stanovnici Trebižatske ulice: "Osigurajte nam sekundarnu odvodnju!"

Stanovnici Trebižatske ulice: "Osigurajte nam sekundarnu odvodnju!" Stanovnici Trebižatske ulice: "Osigurajte nam sekundarnu odvodnju!"

fotografije Amoreta Bajto

Stanovnici Trabižatske ulice u Osijeku, na inicijativu Temeljnog ogranka HDZ, okupili su se danas kako bi ukazali na probleme infrastrukture u toj ulici. Naime, kroz ulicu nije provedena sekundarna kanalizacijska mreža, a kolnik je neasfaltiran.

"Usprkos razvoju, modernizaciji i poboljšanju komunalne infrastrukture na području Gradske četvrti Industrijska četvrt u posljednjih nekoliko godina, neke od ulica u tom dijelu grada kao da pripadaju drugim vremenima", ističe predsjednik Vijeća gradske četvrti, Zdravko Nalio. Dodaje da je teško  i zamisliti da u blizini gradskoga središta grada Osijeka postoje ulice u kojima još uvijek nije provedena sekundarna kanalizacijska mreža, a upravo je to slučaj sa Trebižatskom ulicom koja se nalazi u neposrednoj blizini TC Mercator.
Na dosadašnjim radnim sastancima s gradonačelnikom u Gradskoj četvrti Industrijska četvrt jedna od tema bila je izgradnja oborinske i sanitarno fekalne odvodnje u Trebižatskoj ulici. Sukladno zaključcima preduvjet za to bila je provedba postupka urbane komasacije za područje obuhvata Detaljnog Plana uređenja Industrijske četvrti-zapad, u Osijeku, kako bi se po tome formirale čestice za izgradnju ceste, oborinsko fekalne odvodnje, te pristupilo pribavljanju potrebnih dozvola za izgradnju. 
Kako je krajem 2015. godine okončan postupak Urbane komasacije, a do danas se nije sastalo povjerenstvo glede izrade rješenja o udjelima vlasništva, građani smatraju kako se ne poštuje prioritet izgradnje sekundarne odvodnje u Trebižatskoj ulici sukladno zaključcima svih dosadašnjih sastanaka s osječkim gradonačelnikom.