Stipendije izvrsnima, sportašima i studentima u potrebi

Stipendije izvrsnima, sportašima i studentima u potrebi Stipendije izvrsnima, sportašima i studentima u potrebi

U Rektoratu osječkog sveučilišta svečano su uručene 122 stipendije i jedna potpora za školarinu studentima koje je osiguralo Sveučilište iz vlastitih sredstava. Time žele nagraditi studente za predan rad, pomoći im tijekom školovanja i potaknuti da ostanu u Osijeku.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Stipendije se dijele u trima kategorijama: stipendije za izvrsnost, studentima aktivnim sportašima i stipendije za studente u stanju socijalne potrebe. Dodjeljuju se i potpore studentima u socijalnoj potrebi.
Studentske stipendije isplaćuju se u mjesečnim obrocima kroz jednu akademsku godinu za razdoblje od 1. listopada tekuće akademske godine do zaključno s 30. rujna. Potpore studentima za pokriće troškova studija (školarine) u iznosu od 50% do 100% iznosa školarine dodjeljuju se jednokratno.
Stipendijama želimo pokazati studentima da je netko prepoznao njihov rad i brine o njima, pa iako možda i nije veliki iznos (900 kuna mjesečno), više je simboličan jer vrijednost je u poruci, istaknuo je prorektor za nastavu i studente Dražen Kozak. Sveučilište prepoznaje pojedince i ukazuje da su najbolji među nama, želi im pomoći i istaknuti jer, kako napominje prorektor Kozak, „mi u njima sutra vidimo lidere”, vidimo one za koje bismo rado da i ostanu ovdje, a poručiti im treba da nije sve samo u novcu, puno je veća vrijednost u svom životopisu moći navesti da su dobitnici sveučilišne stipendije.
Rektor Vlado Guberac podsjetio je da je osječko sveučilište novce za stipendije izdvojilo iz vlastitih sredstava. Osječko je sveučilište u specifičnom okruženju u odnosu na druga hrvatska sveučilišta s obzirom na migracije, napominje rektor Guberac, pa i na ovaj način žele mlade ljude vezati za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Studenti i rektor Vlado Guberac