Što je preferencijalno glasovanje?

Što je preferencijalno glasovanje?

Od ove godine građani Republike Hrvatske na parlamentarnim izborima mogu glasovati i preferencijalno. To znači da osim određene liste, mogu zaokružiti i kandidata na listi kojeg preferiraju. .

Preferencijalno glasovanje omogućava biračima izražavanje svoje naklonosti određenom kandidatu za kojega smatraju da je najbolji odabir na listi. Kandidati pak stječu veću neovisnost od stranačkog vodstva jer birači imaju priliku odlučiti hoće li kandidat postati zastupnik ili će ostati npr. na dnu kandidacijske liste. Da bi se nekom kandidatu prihvatili preferencijalni glasovi, prema Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, mora ih dobiti najmanje 10% od glasova koje je osvojila njegova lista.

Najkraće rečeno- na biračkom mjestu svaki će građanin/birač dobiti velilki glasački list na kojem će biti sve izborne liste koje se natječu u njegovoj izbornoj jedinici, a ispod naziva liste bit će i popis svih 14 kandidata koji se nalaze na toj listi. Na glasačkom listiću treba zaokružiti REDNI BROJ ispred JEDNE liste, a NA TOJ ISTOJ LISTI može se zaokružiti i redni broj ispred imena JEDNOG kandidata s te liste. U tom će slučaju vaš glas biti važeći i za listu i za jednog kandidata s te liste. I ako se zaokruži samo redni broj ispred imena jednog kandidata tada će glas biti važeći za tog kandidata i za listu na kojoj se on nalazi. 

Kako pri glasovanju ne bi bilo nejasnoća, DIP je jasno objavio kada će glasački listić smatrati važećim:

- zaokruži li birač samo redni broj ispred naziva liste, glasački listić je važeći za listu;

 

- ako zaokruži redni broj za jednu listu, a preferira kandidata s druge, listić je važeći i glas pripada listi, dok se preferencijalni glas kandidatu neće uvažiti;

 

- dade li birač preferirani glas za dva ili više kandidata na istoj listi glasački listić je važeći za listu, dok se preferencijalni glasovi neće uvažiti;

 

- ako birač označi samo preferiranog kandidata s određene liste, listić je važeći i za listu i za kandidata;

- dade li birač preferencijalni glas za kandidate s različitih lista te zaokruži redni broj ispred jedne od lista, listić je važeći za listu i za preferencijalni glas s te liste.