Stručni skup - intervencija u trafo stanicama

Stručni skup - intervencija u trafo stanicama

Tema je "Mjere zaštite prilikom gašenja požara u elektroenergetskim postrojenjima – transformatorskim stanicama".

 

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije u suradnji s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. Prijenosnim područjem Osijek organizira stručni skup s temom „Mjere zaštite prilikom gašenja požara u elektroenergetskim postrojenjima – transformatorskim stanicama“.
Skup se održava u Javnoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Osijeka, a u radu sudjeluju zapovjednici i njihovi zamjenici iz gradskih vatrogasnih postrojbi s područja Osječko-baranjske županije te zapovjednici javnih vatrogasnih postrojbi. U javljanju „Leteće ekipe“ govori zapovjednik JPVP Grada Osijeka, Boris Banjan.