Stručnjaci hitne medicine u Vukovaru

Stručnjaci hitne medicine u Vukovaru

Već trinaest godina u studenome se u Vukovaru održava stručni skup o hitnoj medicini.

Pod motom "Vratili smo se" skup organizira Hrvatsko društvo za hitnu i internističku medicinu. "Indikacije i rezultati kirurške revizije karotidne arterije", "Hitnosti u otorinolaringologiji", "Pristup bolesniku s poremećajem svijesti", "Rijetke sistemne bolesti", samo su neke teme predavanja koja su namijenjena liječnicima specijalistima ali i liječnicima obiteljske medicine. Skup traje dva dana, a tijekom boravka u Vukovaru sudionici će obići i spomen područja Vukovara. Prema riječima predsjednika Organizacijskoga odbora skupa, prof.dr. Vladimira Gašparovića, nikada se nije dogodilo da netko od sudionika nije mogao doći na skup, što je posebno pohvalno ali i dovoljno govori o njegovoj važnosti i odavanju počasti Vukovaru. / Ton iz programa Radio Osijeka /