Suradnja Kopačkoga rita i Instituta za medicinska istraživanja

Suradnja Kopačkoga rita i Instituta za medicinska istraživanja Suradnja Kopačkoga rita i Instituta za medicinska istraživanja
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek

foto Radio Osijek

Kopački rit i zagrebački Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada sklopili su Sporazum o suradnji koji su potpisali ravnateljica Instituta Ana Lucić Vrdoljak i ravnatelj Javne ustanove Parka prirode Tomislav Bogdanović. Istaknuli su kako se njime formalizira višegodišnja suradnja.

Iako je osnovna zadaća i misija Parka prirode očuvanje prirode i redoviti nadzor utjecaja čovjeka i njegovih aktivnosti na prirodu, predmet je istraživanja i utjecaj prirode na čovjeka. Dogovorene su buduće znanstvenoistraživačke, stručne i promocijske aktivnosti, a sporazumom su predviđene aktivnosti na utvrđivanju utjecaja specifičnoga prirodnog okruženja na zdravstveno stanje djelatnika, posjetitelja i lokalnog stanovništva te osiguranje sigurnog boravka u Parku.

Institut i Kopački rit planiraju osmisliti, prijaviti i realizirati zajedničke znanstvene i stručne projekte, izdavati literaturu i organizirati znanstvene i stručne skupove, a u realizaciji suradnje koristit će se laboratoriji, praktikumi, prostori i oprema obiju institucija.