Tamburaška promenada (26.07.2020.)

Tamburaška  promenada (26.07.2020.)

Glasujte za pjesme na tamburaškoj promenadi nedjeljom u Desetici između 14 i 15 sati telefonski na broj 031 207-777. Glasovati možete i na Facebook stranici Radio Osijeka. Glasujete tako da izaberete tri najbolje pjesme i date im 5,4, 3, 2 ili 1 glas. #tamburaskapromenada

Tamburaška promenada
26. srpnja 2020.

10. Dosta mi je, prijo draga – Ana, Blanka i Sanja & Rockoko Orchestra
  9. Ti si ta – Džentlmeni
  8. Arenda – Kristali
  7. Nitko kao majka – Dekle i Hanka Paldum 
  6. Leptiri – Band aid & Rocoko Orchestra
  5. Sama si ti, a sam sam ja – Jaques Houdek
  4. Hej, lega – Gospon tamburaši & DJ OLLE B
  3. Mati Slavonija – Stanko Šarić
  2. Daleko je jutro – Čilaš
  1. Eno ga opet – Stjepan Jeršek Štef

Prva tri mjesta iz lipnja

1. Ti si ta – Džentlmeni
2. Nitko kao majka – Dekle i Hanka Paldum
3. Dosta mi je, prijo draga – Ana, Blanka i Sanja & Rockoko Orchestra