U đakovačku se katedralu vraćaju obnovljene orgulje

U đakovačku se katedralu vraćaju obnovljene orgulje U đakovačku se katedralu vraćaju obnovljene orgulje
Foto: tranzistor.hr Foto: tranzistor.hr
Foto: tranzistor.hr Foto: tranzistor.hr
Foto: Radio Đakovo Foto: Radio Đakovo
Foto: tranzistor.hr Foto: tranzistor.hr

Foto: tranzistor.hr

Nakon četiri godine restauracije u radionici Škrabl u Rogaškoj Slatini u Sloveniji, u đakovačku katedralu sv. Petra dopremljeni su prvi dijelovi restauriranih katedralnih orgulja koje su u prvostolnicu postavljene 1936. godine.

Velikim kamionom najprije su stigle zračnice, dio drvenih cijevi, te tzv. prospektne cijevi, odnosno one koje čine ukrasni zid orgulja. 
Maestro Ivan Andrić, voditelj Nadbiskupijske glazbene škole i regens chori u đakovačkoj katedrali ističe kako je teško precizirati kada će se orgulje ponovno čuti, jer je montaža vrlo zahtjevan proces. "Montaža će trajati dosta dugo, a predviđa se da bi samo dva i pol do tri mjeseca, kada se orgulje slože na koru, trajalo njihovo uštimavanje. Remont im je bio prijeko potreban jer od 1936. godine, kada su postavljene, nisu doživjele sveobuhvatnu obnovu", rekao je Andrić.
Najprije je bilo predviđeno da će restauracija orgulja trajati dvije, a potrajala je četiri godine što se objašnjava zahtjevnošću projekta njihove obnove. "Vrijeme je napravilo dosta štete na orguljama, ali i prethodni zahvati. Radimo na tome da montaža počne što prije, da dođemo i počnemo s radovima u kućištu. Prije toga treba pričekati neko vrijeme da se zračnice klimatiziraju, dobiju potrebnu vlagu i temperaturu", rekao je voditelj radionice Škrabl Andrej Peperko, dodajući da ove orgulje imaju ukupno oko 400 tisuća dijelova, odnosno više od 6000 svirala.
Orgulje u đakovačkoj katedrali spomenik su kulture Republike Hrvatske. Gradila ih je poznata slovenska tvrtka Franca Jenka, imaju 73 registra, tri manuala i pedal s 5486 svirala. Prve orgulje đakovačke katedrale izgorjele su u velikom požaru 1933. godine, a sadašnje su postavljene tri godine poslije, 1936.
Vrijednost obnove bila je procijenjena na 360.000 eura. Sredstva za restauraciju osigurali su Đakovačko-osječka nadbiskupija i Ministarstvo kulture i medija.