U pripremi je monografija o znamenitim Osječanima, pripadnicima manjina

U pripremi je monografija o znamenitim Osječanima, pripadnicima manjina

foto M.Kralj/HRT Radio Osijek

Prvi ovogodišnji sastanak s predsjednicima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina grada Osijeka održao je dogradonačelnik Boris Piližota, a razlog je inicijativa za izdavanje monografije koja će predstaviti ugledne znanstvenike i umjetnike grada Osijeka, pripadnike nacionalnih manjina.

Sastanku su se pridružili i predstavnici HAZU-a, Muzeja Slavonije i Arhiva te predstavnici manjina koje nisu zastupljene vijećima i predstavnicima. U procesu pripreme publikacije, 8. svibnja, uoči Dana Europe i Dana nacionalnih manjina u gradu Osijeku, održat će se znanstveni skup o položaju nacionalnih manjina, arhivskim izvorima, povijesnom kontekstu osječkih migracija stanovništva te povijesti manjina u Osijeku kroz tisak do kraja Drugog svjetskog rata. Publikacija, leksikografskog tipa, trebala bi biti tiskana do kraja godine- najavila je akademkinja Vlasta Piližota.