U Vinkovcima novi zeleni pojas na mjestu nekadašnjeg odlagališta

U Vinkovcima novi zeleni pojas na mjestu nekadašnjeg odlagališta

Stanovnici jugoistočnog dijela grada Vinkovaca dobit će do kraja godine novi uređeni zeleni pojas namijenjen odmoru i rekreaciji građana na mjestu prijeratnog odlagališta otpada Papuk, nedaleko od vinkovačke Opće županijske bolnice, a financirat će se najvećim dielom iz EU fonda.

"Projekt sanacije Papuka smo kandidirali prema EU fondovima odakle nam je odobreno 45 milijuna kuna za sanaciju odlagališta. Tvrtka Sokol dala je najpovoljniju ponudu - za nešto više od 32 milijuna kuna od kojih su 85 posto EU sredstva, a 15 posto će finacirti Fond za zaštitu okoliša", kazao je vinkovački gradonačelnik Mladen Karlić nakon što je s direktorom tvrtke Sokol Goranom Elezom potpisao ugovor o izvođenju radova. Projektom je predviđena sanacija i zatvaranje napuštenog odlagališta otpada Papuk koje se prostire na oko 7,5 hektara površine i koristilo se u razdoblju od 1965. do 1991. godine. Računa se kako će biti potrebno ukloniti 380.000 prostornih metara otpada koji je dubok na mjestima od 2,5 do pet metara. Po sanaciji površina na kojoj se nalazilo odlagalište će se hortikulturno urediti kako bi se što bolje uklopilo u okoliš. Biti će zasađen travnjak, grmlje i drveće, a isto tako izgraditi će se i šetnica i postaviti klupe za sjedenje, koševi za smeće. Radovi bi trebali početi idućega tjedna i moraju završiti do kraja godine, u protivnom vinkovačke gradske vlasti morat će u EU fond vratiti sav odobren novac.