Unikom građanima dijeli drvnu masu

Unikom građanima dijeli drvnu masu

Unikom obavještava sve zainteresirane građane o mogućnosti preuzimanja drvne mase sakupljene s javnih površina grada Osijeka. Po drvnu građu mogu doći od 17. do 21. lipnja u vremenu od 7 do 15 sati na Unikomovoj kompostani na Biljskoj cesti.

Riječ je o dijelovima stabala i grana nakon orezivanja stabala. Drvnu građu mogu preuzeti građani s prebivalištem na području Osijeka uz predočenje osobne iskaznice. Iz Unikoma također napominju da građani trebaju organizirati vlastiti prijevoz i utovar drvne mase, te da se drva preuzimaju u zatečenom stanju.