Ured Pučke pravobraniteljice u studenom u Osijeku

Ured Pučke pravobraniteljice u studenom u Osijeku

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović danas je najavila osnivanje dva nova ureda u Rijeci i Osijeku u studenome, a osvrnula se na situaciju u poplavljenim područjima gdje su uočili da je jedan od problema nedostatak pravodobnih i službenih informacija pa su tamošnji stanovnici bili oslonjeni na usmenu predaju koja je nerijetko nedostatna i pogrešna.

"Sustav se nije dovoljno dobro snašao, a to se najviše odnosi na informiranje građana", rekla je Vidović te dodala da stanovnici na poplavljenim područjima u Vukovarsko-srijemskoj županiji, pogotovo u Gunji i Drenovcima, nisu informirani o svojim pravima jer nije bilo službenih kanala pa im je preostala usmena predaja što, kaže, obično dovodi do strahova i problema. Navela je primjer od prije tjedan kad ih je čovjek pitao što će s računom za struju od 1300 kuna od vlasnika kuće koji ga je primio na smještaj nakon poplave. Premda su, kaže, uočili da se puno gradi i da većina tamošnjih ljudi vidi napredak, poplavljene još uvijek brine što ih se u većem broju ne poziva na sklapanje ugovora kako bi vidjeli hoće li im kuću obnoviti država ili će im se isplatiti novac za obnovu. "Apelirati na strpljenje do nekog roka je u redu, no kako objasniti ljudima da će zimu neki dočekati u kontejnerima?", upitala je pravobraniteljica Vidović. Smješteni u hostelu u Borovom naselju zadovoljni su, rekla je, ali i dodala da se smještaj poplavljenih u "udomiteljskim" obiteljima uzima "zdravo za gotovo", pa iako imaju dodatne troškove, nisu dobili pomoć ni u hrani ni u vodi ni u ostalim potrepštinama."Trebalo bi i o tome povesti računa kako bi im se olakšala situacija", poručila je.Napomenula je i da je počeo drugi ciklus isplate pomoći Hrvatskog crvenog križa, a problem je u tome što ga dobivaju samo oni koji su s državom potpisali ugovor.

gunja-obnova.jpggunja-ucenici-u-dvoristu-nevenovi.jpg

"To nije s ljudima jasno iskomunicirano. A što ako trebaju novac za lijekove ili za namještaj?", upitala je Vidović. Osim toga, ima i slučajeva starijih roditelja, vlasnika kuća, koji su nakon poplave preminuli uslijed starosti, a njihova djeca nisu mogla tako brzo provesti ostavinski postupak pa ne znaju što će sad. Zato smo ih, dodaje, uputili na besplatnu pravnu pomoć na koju imaju pravo. Pravobraniteljica Vidović smatra da bi se pravna pomoć trebala pružati i na terenu te da bi se trebalo povećati broj timova za rješavanje zahtjeva za obnovu jer su dva tima premalo.Najavila je osnivanje dva nova ureda u Rijeci i Osijeku između 17. i 21. studenoga te tri okrugla stola i stručne rasprave do kraja godine o siromašnima, beskućnicima i starijim osobama, Nacionalnu konferenciju o Zakonu o suzbijanju diskriminacije kao i iznenadne posjete psihijatrijskim ustanovama kako bi vidjeli poštuju li se prava osoba s duševnim smetnjama. Vidović je izvijestila i da su izradili univerzalni periodični pregled stanja ljudskih prava te izvješće predali Vijeću za ljudska prava UN-a.