Ustavni sud poništio radnu obvezu liječnicima

Ustavni sud poništio radnu obvezu liječnicima

Ustavni sud ukinuo je odluku Vlade o uvođenju radne obveze liječnicima pozivajući se na stari Zakon o zdravstvenoj zaštiti u kojem su se navodili kriteriji za uvođenje obveze koje je sada Vlada pokušala iskoristiti. Ministar zdravlja Rajko Ostojić iz Osijeka poručuje: "Poštivat ćemo odluku Ustavnog suda jer smo uvijek bili legalisti." Štrajk se nastavlja.

Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom podnio je Hrvatski liječnički sindikat nakon što je Vlada radnom obvezom prekinula štrajk koji je trajao 58 dana. Nakon objave ove odluke u Narodnim novinama, Hrvatski liječnički sindikat ima pravo odlučiti hoće li nastaviti štrajk koji je počeo 18. rujna ove godine.

Predsjednica Ustavnoga suda Jasna Omejec rekla je kako je Vlada osporenu odluku donijela bez pravne osnove u pozitivnim zakonima. Vlada pri tom nije koristila pravne mehanizme koje je imala na raspolaganju poput "sudske zabrane" štrajka, već se odlučila na političku odluku u kojoj se pozvala na nevažeći tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kazala je Omejec. Zakon na koji se Vlada pozvala prestao je važiti još 2006. godine, pojasnila je.

Predsjednik Hrvatskog liječničkog sindikata Ivica Babić u izjavi za HTV izrazio je zadovoljstvo ovom odlukom. Pozvao je ministra da ponovno sjednu za stol. Nakon toga na konferenciji za novinaree najavio je da se prestankom radne obaveze štrajk liječnika nastavlja. O modalitetu štrajka odlučit će se idućih dana. Formalno-pravno štrajk nije niti prekinut, podsjetio je Babić, te najavio da će sindikat pričekati objavu odluke Ustavnog suda u Narodnim novinama i dostavu pisanog pravorijeka.

Ministar zdravlja danas je kratko posjetio Klinički bolnički centar Osijek i komentirao odluku Ustavnog suda. Rekao je kako su pravne službe Ministarstva zdravlja, u koje ima puno povjerenje, predložile mjeru "radne obveze" za liječnike. Vlada je to prihvatila, ali Ustavni sud nije. "Htio sam tu priču završiti socijalnim dijalogom, ali su kolege liječnici, na žalost, išli u štrajk, koji je potpuno legalan i legitiman, što smo poštovali. Kako su se liste čekanja povećale tri do četiri puta, i kako je bilo ugroženo pravo na zdravlje naših građana, uveli smo radnu obvezu", objasnio je Ostojić. Dodao je kako treba vidjeti što će reći Hrvatski liječnički sindikat, čije su inicijalne izjave da su otvoreni za socijalni dijalog.