Vinkovci: počeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji javne odvodnje

Vinkovci: počeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji javne odvodnje Vinkovci: počeli radovi na izgradnji i rekonstrukciji javne odvodnje

fotografije Zrinka Perić

„Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna" projekt je kojim će se stanovnici na tom području spojiti na mrežu javne odvodnje. Danas je obilježen početak radova na ovom 384 milijuna kuna vrijednom projektu.

Svečanosti početka radova nazočili su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

Radove na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje u spomenutim aglomeracijama provodit će konzorcij lokalnih tvrtki (Vodoprivreda Vinkovci, AMM i Cestorad) koji je u prosincu 2018. potpisao ugovor za izgradnju i rekonstrukciju mreže u vrijednosti od 356,5 milijuna kuna a nadzor nad izvođenjem radova provodit će tvrtke Sedra Consulting i Slavonija projekt.

Glavne aktivnosti koje će se provoditi unutar radova izgradnje i rekonstrukcije sustava javne odvodnje uključuju sljedeće aktivnosti:

· izgradnju 118.989 m sekundarne mreže

· izgradnju tlačnih cjevovoda duljine 31.865 m

· izgradnju 8.269 priključnih okana

· izgradnju 40 crpnih stanica i rekonstrukciju 22 crpne stanice

· izgradnju 7 kišnih preljevnih spremnika

· rekonstrukciju 11.555 m sekundarne mreže

· puštanje u pogon 55.815 m postojeće sekundarne mreže

Cjelokupni projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Vinkovci, Otok, Ivankovo i Cerna“ trajat će 32 mjeseca te uključuje i nadogradnju vinkovačkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) „Jošine“ na najviši, treći stupanj pročišćavanja te puštanje u puni pogon ostalih UPOV-a na projektom području, u Otoku, Cerni i Ivankovu kao i nabavu opreme za održavanje sustava javne odvodnje.

Projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području ove četiri aglomeracije s više od 70 posto financira se iz sredstava Europske unije, dok se preostali iznos sufinancira nacionalnim sredstvima, odnosno sredstvima državnog proračuna, Hrvatskih voda te jedinica lokalne samouprave. Korisnik projekta je tvrtka Vinkovački vodovod i kanalizacija preko koje će spomenute jedinice lokalne samouprave sufinancirati projekt i to s manje od 6 posto.

"Ovim iznimno značajnim projektom dva grada i četiri općine dobit će novu mrežu odvodnje ili će se postojeća rekonstruirati što će povećati stupanj priključenosti stanovništva na mrežu i doprinijeti racionalnijem korištenju vodnih resursa. Trenutno samo aglomeracija Vinkovci ima značajniju razinu priključenosti na sustav javne odvodnje (cca 70 %), aglomeracija Otok je na 13 % priključenosti dok preostale dvije aglomeracije uopće nemaju sustav javne odvodnje. Po dovršetku projekta očekuje se da će sve četiri aglomeracije dostići između 80 i 90 posto priključenosti. Na mrežu će biti priključena sva kućanstva koja to nisu, a u rad će biti pušteni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, koji će na taj način imati stvarnu funkciju Također, važno je za istaknuti da će ovaj projekt pokrenuti domaću operativu, a time i dovesti do rasta gospodarstva i novog zapošljavanja.“ izjavio je na svečanosti predsjednik uprave Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije Dražen Milinković, dodavši kako će priključci na mrežu odvodnje za korisnike biti besplatni.

/priopćenje tvrtke Vinkovački vodovod/