Vodostaji Drave i Dunava nisu visoki - nema opasnosti od poplava

Vodostaji Drave i Dunava nisu visoki - nema opasnosti od poplava

fotografija Davor Lončarić

"Iako su vodostaji Drave i Dunava u porastu, opasnosti od poplava nema. Pojačano su opterećeni mali slivovi, poput sliva Karašica - Vučica, ali ni tamo nema većih problema", rekao je u izravnom javljanju u program Radio Osijeka Ivica Nađ, voditelj Centra obrane od poplave Hrvatskih voda.

"Zbog velikih količina oborina koje su pale u posljednja tri dana rastu vodostaki svih rijeka, pa i Drave i Dunava, kaže Nađ,  te pojašnjava da osječki Centar prati donji tok Drave od granice Križevačko - koprivničke i Virovitičko - podravske županije do ušća Drave u Dunav u dužini od 176 kilometara te cijeli tok Dunava kroz Hrvatsku. "Velike nam rijeke ne prijete i za sada nema nekog zabrinjavajućeg porasta", pojašnjava Nađ, " ali se velike količine vode slijevaju u manje slivove poput Virovitičkog županijskog kanala, sliva Karašica - Vučica koji je u ovom trenutku najopterećeniji vodom, te slivovi Vuke i Baranje.

Ivica Nađ kazao je i da budno prate događanja na poplavljenim područjima na koja su uputili pomoć u blok - barijerama i crpkama.