Vukovarska vodoopskrba obnavlja se novcem EU-a

Vukovarska vodoopskrba obnavlja se novcem EU-a

Europska je komisija odobrila ulaganje od 34 milijuna eura iz Kohezijskog fonda u projekt poboljšanja, osuvremenjivanja i proširenja sustava vodoopskrbe te sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda u Vukovaru.

Ukupna vrijednost projekta je 48,2 milijuna eura. Iz Kohezijskog fonda Hrvatska će dobiti 34 milijuna, a preostali dio financirat će se nacionalnim sredstvima. „Ovo je važno ulaganje za Hrvatsku i dobar primjer regionalnog ulaganja kojim se istodobno poboljšava kvaliteta života građana i štiti okoliš“, izjavila je povjerenica za regionalnu politiku Corina Cretu.
Budući da je riječ o velikom projektu, potrebna je posebna odluka Europske komisije, dok se o manjim projektima može odlučiti na regionalnoj ili nacionalnoj razini.
Za prvih šest mjeseci članstva u EU-u od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013., Hrvatskoj je iz Kohezijskog fonda stavljeno na raspolaganje 449,4 milijuna eura, a projekt u Vukovaru financira se iz tih sredstava.vukovar-vodovod-1.jpg