Vukovarski Statut i ćirilica - traži se ocjena Ustavnog suda

Vukovarski Statut i ćirilica - traži se ocjena Ustavnog suda

Saborski Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina većinom je glasova odlučio od Ustavnog suda zatražiti ocjenu ustavnosti dvaju statutarnih dokumenata kojima je regulirano pitanje dvojezičnih napisa u Gradu Vukovaru.

Ocjenu ustavnosti Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara te Statutarne odluke o ostvarivanju ravnopravne službene upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine Odbor je pokrenuo na prijedlog SDP-ova Arsena Bauka, koji je podržalo šest članova odbora, četiri zastupnika iz redova HDZ-a i Mosta bila su protiv, dok je bivši SDSS-ovac Mirko Rašković ostao suzdržan. Bauk je uvodno podsjetio da je Ustavni sud u kolovozu 2014. od vukovarskog Gradskog vijeća tražio da do kolovoza 2015. izrijekom propiše individualna i kolektivna prava srpske manjine "u opsegu koji ne ugrožava samu bit tih prava, a istodobno uvažava potrebe većinskog hrvatskog naroda koje izviru iz još živih posljedica velikosrpske agresije na taj grad". "Vijeće je izmijenilo statut, ali ne na način kako je to Ustavni sud zatražio", ocijenio je Bauk.
Predsjednik Odbora Furio Radin dodao je kako Odbor ima pravo zatražiti ocjenu ustavnosti na temelju Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. SDSS-ovca Milorada Pupovca zanimalo je li prijedlog za pokretanje postupka ocjene ustavnosti dostavljen Vladi te je li se ona o njemu očitovala. "Mislim da je Vlada imala dužnost pristupiti Ustavnom sudu, a s obzirom da nije, očito misli da su odredbe Statuta u skladu sa zakonom", kazao je Bauk, koji je u prošlom mandatu bio ministar uprave, nadležan za pitanja prava nacionalnih manjina, dodavši kako ne vidi razlog da se ovaj zahtjev šalje Vladi.
Bauk je posljednjega dana na ministarskoj dužnosti, krajem siječnja, donio Odluku o obustavi pojedinih odredaba Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara od 17. kolovoza 2015. i Statutarne odluke o ostvarivanju ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Grada Vukovara od 17. kolovoza 2015. godine. Vladi je tada predložilo podnošenje zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom spornih odredaba tih statutarnih odluka. Time je obustavio odredbu na temelju koje Gradsko vijeće Vukovara svake godine u listopadu razmatra dosegnutu razinu snošljivosti među građanima Vukovara i odlučuje o mogućnosti i potrebi proširivanja manjinskih prava.
HDZ-ov zastupnik Anđelko Stričak komentirao je da je Bauk kao ministar uprave "izvršio noćni napad ćirilićnim tablama". "Kao ministar Bauk nije poduzeo ništa i sad šalje neke politikantske dopise", rekao je Stričak.