World Space Week Hrvatska osnovan u Osijeku

World Space Week Hrvatska osnovan u Osijeku

fotografija Goran Nikolašević

U Osijeku je održana osnivačka skupština udruge World Space Week Hrvatska.Nacionalna koordinatorica World Space Week Asocijacije za Hrvatsku je Nataša Bek, profesorica iz Osijeka, koja je izabrana za prvu predsjednicu.

world-space-week-2014.jpgNastavak je to višegodišnjeg rada na obilježavanju Svjetskog tjedna svemira u Hrvatskoj koje se održava svake godine od 4. do 10. listopada. Dosadašnje aktivnosti su koordinirane u okviru Udruge inovatora OBŽ, no pokazala se potreba za osamostaljenjem i osnivanjem zasebne udruge koja će djelovati pod pokroviteljstvom World Space Week Asocijacije. Nacionalna koordinatorica World Space Week Asocijacije za Hrvatsku je Nataša Bek, profesorica iz Osijeka, koja je izabrana za prvu predsjednicu. Na mjesto potpredsjednika je imenovan mag.edu. Igor Miklavčić sa Odjela za fiziku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, a za tajnika je izabran Tomislav Tuškan, prof., dok je među suosnivačima udruge bio i Goran Nikolašević iz managementa World Space Week Asocijacije.
  world-space-week-1.jpg
Osnovne djelatno sti nove udruge su: organizacija obilježavanja Svjetskog tjedna svemira u RH, poticanje, promicanje i organiziranje kreativnog i inventivnog stvaralaštva mladih, omogućavanje hrvatskim učenicima, studentima, znanstvenicima i ostalima sudjelovanje na konferencijama u zemlji i svijetu povezanima sa svemirom, održavanje predavanja, radionica, prezentacija, medijski nastupi i popularizacija znanosti i tehnike i druge aktivnosti koje mogu potaknuti mlade na učenje i napredak.  Lažno je napomenuti da su pripreme za obilježavanje Svjetskog tjedna svemira 2014. u punom zamahu i biti će zanimljivih projekata za koje smo sigurni da će privući pažnju hrvatske javnosti i koji će biti realizirani u suradnji sa Centrom tehničke kulture Osijek. Više informacija je moguće pronaći na web stranici www.wsw-hr.blogspot.com ili na Facebook grupi World Space Week Croatia.

/Autori teksta su Goran Nikolašević i Nataša Dorić
Autor fotografije: Goran Nikolašević/