Za pješake predviđena dva koridora

Za pješake predviđena dva koridora

Kružni tok na Sjenjaku bez pješačkih prijelaza (Foto: FB)

S početkom radova na rekonstrukciji Ulice kneza Trpimira na raskrižju s Drinskom uvedena je privremena regulacija prometa, ali su pritom "zaboravljeni" pješaci. Iz gradske uprave danas je stigla uputa koji su koridori predviđeni za njih.

Jedan koridor je podvožnjak na Trpimirovoj – Sjenjak – mali kružni tok – Tango – Aktuel - Divaltova ulica, dok je drugi Drinska - MC Donalds - preko ceste u ravnini Aktuela ili iza McDonaldsa.
"Budući da se radi u dvije smjene i po noći, a radovi se izvode i na javnoj rasvjeti, postoji mogućnost da i staro raskrižje povremeno ostane bez rasvjete", upozorava se u priopćenju te navodi kako je zbog sigurnosti pješaka koji prolaze preko gradilišta važno da koriste isključivo navedene pravce kretanja. "Ako se budu koristili neoznačenim putevima, to čine na vlastitu odgovornost", ističu iz gradske uprave.
pjesacki-koridori-sjenjak.jpg

Javljanje leteće ekipe