Za vodoopskrbu i odvodnju u Valpovu i Belišću više od 270 milijuna kuna

Za vodoopskrbu i odvodnju u Valpovu i Belišću više od 270 milijuna kuna Za vodoopskrbu i odvodnju u Valpovu i Belišću više od 270 milijuna kuna

Foto: Stjepan Filipović

Potpisivanjem Sporazuma sa zajednicom ponuditelja zaduženom za izgradnju i rekonstrukciju započeli su radovi na Projektu vodoopskrba i odvodnja Valpovo-Belišće .

Sporazum su potpisali predstavnici komunalnog poduzeća DVORAC d.o.o. iz Valpova i predstavnici zajednice ponuditelja Osijek-Koteks d.d., Vodovod-Montaža d.o.o., Aquaterm d.o.o. iz Osijeka te Odvodnja d.d. Darda.
„Jako nas veseli potpisivanje ovog ugovora jer to označava početak radova na jednom od najvećih i najvažnijih infrastrukturnih projekata u našem kraju. Zahvaljujući Projektu vodoopskrbe i odvodnje Valpovo-Belišće naši će sugrađani imati moderan sustav za pripremu i opskrbu pitkom vodom kao i sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda“, kazao je direktor komunalnog poduzeća DVORAC d.o.o. Damir Pepić.
Vrijednost projekta iznosi 271.578.968 kuna, od čega 189.561.114 kuna dolazi iz Europskog kohezijskog fonda za financijsko razdoblje 2014-2020. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sufinancira projekt u iznosu od 35.542.437 kuna, Hrvatske vode s 35.542.437, a tvrtka DVORAC u iznosu od 7.449.186 te HIDROBEL s 3.483.794 kuna.
Previđena je izgradnja i rekonstrukcija više od 100 km kolektora i tlačnih cjevovoda te izgradnja 15 i rekonstrukcija 2 crpne stanice. Projekt izravno doprinosi ostvarenju nacionalnih strateških ciljeva, ali i specifičnih ciljeva iz prioritetne osi 2 vezanim uz opskrbu pitkom vodom i pročišćavanjem otpadnih voda.
Tvrtka DVORAC nositelj je projekta, a uz tvrtku HIDROBEL partneri na projektu su gradovi Valpovo i Belišće te općine Bizovac, Koška, Marijanci i Petrijevci. Završetak radova na Projektu previđen je u trećem kvartalu 2022. godine. Do tad će biti rekonstruirani cjevovodi i kanalizacijski kolektori, izgrađeni magistralni cjevovodi, stanice za dokloriranje, oborinski kolektori te uspostavljen sustav za uklanjanje sumporovodika i sustav za upravljanje i nadzor. (iz Priopćenja)