Zakon o sanaciji posljedica poplava žurno u proceduru

Zakon o sanaciji posljedica poplava žurno u proceduru

Vlada bi sa sljedeće sjednice Saboru u hitnoj proceduri trebala uputiti prijedlog zakona o sanaciji posljedica katastrofalnih poplava na području Vukovarsko-srijemske županije, na temelju kojega bi se u roku od dva tjedna pristupilo obnovi oštećenih kuća.

Vlada bi sa sljedeće sjednice Saboru u hitnoj proceduri trebala uputiti prijedlog zakona o sanaciji posljedica katastrofalnih poplava na području Vukovarsko-srijemske županije, na temelju kojega bi se u roku od dva tjedna pristupilo obnovi oštećenih kuća.

     poplava-milanoviccc.jpg
Donošenje takvog zakona  je najavio premijer Zoran Milanović, a u Vladi objašnjavaju da će se njime utvrditi programi obnove i sanacije na temelju izvješća i nalaza nadležnih inspekcija koje su na terenu izvidile situaciju.Ti programi moraju biti predloženi Vladi najkasnije sedam dana od stupanja zakona na snagu, a Vlada ih mora prihvatiti u sljedećih sedam dana, što znači da bi se počeli primijenjivati već 14 dana nakon donošenja zakona. Najveći dio zakona odnosit će se na sanaciju šteta na stambenim objektima, koji će se sanirati po tri modela - popravak, izgradnja novih objekata ili isplata novca vlasnicima oštećenog objekta. Za nove stambene zgrade neće se plaćati vodni ni komunalni doprinos, a smatrat će se da su izgrađene na temelju pravovaljane građevinske dozvole.

poplave-21-svibnja.jpg

poplave-gunja-kuca-se-raspada-by-vrale.jpg

Novac za obnovu namaknut će se iz Državnog proračuna, iz sredstava prikupljenih u postupku legalizacije bespravne gradnje. Izvođači radova odabirat će se na javnom natječaju, iz čega će se izuzeti volonteri, doznaje se u Vladi.