Završna konferencija projekta Inclusive Community

Završna konferencija projekta Inclusive Community

foto Radio Osijek/M.Kralj

D kolektiv, GD Crvenog križa, Grad Osijek te Novosadski humanitarni centar i tamošnji Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu partneri su na EU projektu „Inclusive Community" kojemu je cilj unaprijeđenje socijalnih usluga za korisnike socijalne skrbi i osobe u riziku od siromaštva i isključenosti.

Riječ je  o projektu prekogranične suradnje vrijednom 317 tisuća eura, financiranom 85% sredstvima Europske unije te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Nositelj je Volonterski centar Osijek to jest D kolektiv, a u Staroj pekari danas je održana završna konferencija projekta. Zajednički je cilj društveno osjetljivim skupinama i onima koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti pružiti priliku da postanu ravnopravni građani. Svi partneri na projektu predstavili su rezultate i aktivnosti koj esu postogli kroz projekt: uspostavljanje centara za inkluziju u Osijeku (očekuju otvorenje Društvenog ateljea) i Novom Sadu. Projekt je potaknuo i dugoročni razvoj i planiranje socijalnih usluga u Novom Sadu, osmišljen je volonterski program za zajednicu s više aktivnosti, od pomoći starijim osobama do pomoći u učenju osnovnoškolcima. Grad Osijek preuzeo je, u okviru programa, zadatak izrade sustava e-kartica za korisnike socijalnih usluga na području grada Osijeka, a Gradsko društvo Crvenog križa Osijek provovelo je, među ostalim, aktivnosti obnove i uređenja skladišta u Distribucijski centar humanitarne pomoći i medicinskih pomagala poput bolničkih kreveta, invalidskih kolica, hodalica i sličnog.

Zabilježili smo što su rekli direktorica D kolektiva Lejla Šehić Relić, voditelj projekata u osječkom Crvenom križu Vedran Radanović, voditeljica projekata u Novosadaskom humanitarnom centru Danijela Korać-Mandić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka Romano Kristić i zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. 

konferencija Inclusive Community