Život uz Savu mora biti siguran

Život uz Savu mora biti siguran

Sava, Rajevo selo, fotografija Crometeo

O katastrofalnim poplavama 2014. godine bilo je riječi na konferenciji Vukovarsko-srijemskog županijskog stožera za zaštitu i spašavanje. Zaključak je da treba poduzeti sve kako bi stanovništvo uz obale Save živjelo sigurno, te da se događaji od prije četiri godine više nikada ne ponove.

Novinarima su predstavljeni planovi rada Stožera te analizirana kaatstrofalna poplava u dijelu županjske Posavine u svibnju  2014. godine, kada je županjska sela Gunju, Račinovce, Rajevo Selo, Strošince, Posavske Podgajce, Soljane i Đuriće poplavila rijeka Sava prouzročivši ogromne materijalne štete te gubitak dva ljudska života. 
Sve odluke i naputci tijekom obrane od katastrofalne poplave 2014. u dijelu županjske Posavine, koje su bile u nadležnosti Vukovarsko-srijemskog Županijskog stožera za zaštitu i spašavanje i njegovog predsjednika, župana Bože Galića donešene su pravovremeno i u skladu s zakonskim mogućnostima, istaknuto je na konferenciji za novinare Stožera održanoj u sjedištu Županije u Palači Srijem.
"Ponosan sam i zahvaljujem se svima na aktivnostima koje su pravovremeno radili. Mi smo pravovremeno donosili sve odluke prema zakonu. Da nije bilo toliko truda ne bi bili ni spašeni mnogi životi ni materijalna dobra", ocjenio je župan Božo Galić. Dodao je kako ga međutim brine što se ne ostvaruju zaključci o jačanju sustava obrane od poplava. Župan Galić naglasio je da je obnovu nasipa rijeke Save potrebno završiti do kraja, ali i provesti sve zacrtane aktivnosti kako se poplava ne bi ponovila. "Očekujem od Vlade i Hrvatskih voda da se naši zaključci, koji su prošli Vladu, realiziraju ne samo riječju nego dijelom", poručio je župan Galić. Također je ocijenio kako je 2014. godine izostala pravovremena reakcija Hrvatskih voda. Načelnik županijskog Stožera za zaštitu i spašavanje Zdravko Kelić rekao je da je Stožer  donosio pravovremene odluke te su njegovi članovi bili na visini zadatka.  "Kada pričamo o ljudima, ljudi je bilo. Svi su se uključili. Međutim, moramo razdvoji ulogu našu, ulogu Hrvatskih voda i ulogu institucija", rekao je Kelić.  I nekadašnji tajnik stožera Kruno Buhač ocijenio je da je stožer ispunio sve zadaće koje su stavljene u poplavi pred to tijelo. Sadašnji tajnik Stožera Ivan Kubiček, predstavljajući planove stožera, podsjetio je da su nakon poplave iz 2104. godine  izmjenjene zakonske odrednice  i sada je na snazi Zakon o sustavu civilne zaštite koji je bitno kvalitetniji. "Nužno je izgraditi Centar za obranu od poplava rijeke Save u koji bi se slijevali podaci svih država u slijevu rijeke Save kao i digitalizirane modele slije Save sa  simulacijama mogućih budućih ugroza koje bi mogla donijeti ta rijeka. Potrebno je uspostaviti i vođenje sustava obrane od poplava iz jedne točke, definirati sve kritične točke u slivu kao i moguće kontroliranje pritoka", naveo je Kubiček. Procjenjuje da je vukovarsko-srijemski Stožer za zaštitu i spašavanje puno spremniji nego što je bio 2014. godine, dijelom zahvaljujući i provedbi nekoliko programa prekogranične suradnje koji su rezultirali nabavkom potrebne opreme i tehnike.  O aktivnostima tijekom poplave 2014. godine govorili su i načelnici tada ugroženih općina dijela županjske Posavine - Gunje, Drenovaca i Vrbanje te predsjednica Gradskog društva Crvenog križa Županja Marija Dugalić koja je posebice istaknula ogroman doprinos brojnih volontera koji su se uključili u pomaganje žrtvama poplava, a bez kojih ne bi bilo moguće obaviti sva taj ogromni posao.
Gotovo četiri godine nakon poplave, Općinski sud u Vukovaru - Stalna služba u Županji prije desetak dana donio je nepravomoćnu odluku po kojoj je država dužna isplatiti Petru Sirotkoviću iz Rajeva Sela odštetu od 155.000 kuna zbog smrti majke Ruže Sirotković, koja je poginula u poplavi u županjskoj Posavini  2014. godine. Donoseći vijest o nepravomoćnoj presudi po tužbi Petra Sirotkovića, dio medija naveo je kako je u obrazloženju presude sutkinja Helena Zetić zaključila da je "odluku o proglašenju katastrofe trebao donijeti župan, a ne Vlada RH te je sada država dužna nadoknaditi štetu koja je nastala nepravilnim radom" vukovarsko-srijemskog župana.