Županija osniva zajedničko sklonište za napuštene životinje

Županija osniva zajedničko sklonište za napuštene životinje Županija osniva zajedničko sklonište za napuštene životinje
foto Radio Osijek foto Radio Osijek
foto Radio Osijek foto Radio Osijek

foto Radio Osijek

Na sastanku koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županija u Osijeku predstavljena je inicijativa za izgradnju odnosno osnutak zajedničkoga skloništa za napuštene životinje za jedinice lokalne samouprave koje na svom području nisu osigurale uvjete za zbrinjavanje.

Kako većina gradova i općina nije na zadovoljavajući način osigurala uvjete za zbrinjavanje napuštenih životinja, župan je pokrenuo ovu inicijativu kako bi se riješio problem te gradovima i općinama pomoglo da ispoštuju odredbe Zakona o zaštiti životinja. "Gradonačelnicima i načelnicima objasnili smo način na koji bi funkcioniralo to sklonište. Županija je sama spremna osigurati određena financijska sredstva za izgradnju. Mora se pronaći lokacija koja bi bila pristupačna svim jedinicama lokalne samouprave te od njih tražimo da se očituju jesu li zainteresirani za to da se pokrene izgradnja takvog skloništa. Bitan je i podatak koliko otprilike napuštenih pasa ima na području određenog grada ili općine kako bismo znali koliki bi bio kapacitet skloništa", rekla je pročelnica županijskog Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling.

U registru Ministarstva poljoprivrede samo su dva skloništa s područja Osječko-baranjske županije – u Nemetinu te u Belom Manastiru. Međutim, belomanastirski gradonačelnik Tomislav Rob podsjetio je na probleme vezane uz azil u tome gradu. "Naše je sklonište bilo predviđeno za preko pedesetak pasa. Inspekcija Ministarstva poljoprivrede, nakon nekih nemilih događaja, zabranila je rad skloništa koje – napominjem – drži privatni koncesionar. Zajedno s 35 jedinica lokalne samouprave koje su imale ugovor s tim koncesionarom dovedeni smo u vrlo nezgodnu situaciju. Zasada sklonište u Belom Manastiru može primiti 25 pasa", rekao je Rob. Zbog toga je izrazio da će se problem početi rješavati na način kako to predlaže Županija te da će se sklonište smjestiti u kakvoj napuštenoj vojarni ili u nekom drugom prostoru koji je državna imovina. Zaključio je kako bi bilo dobro da se ogromna sredstava koja sve jedinice izdvajaju za tu namjenu sliju u zajedničku investiciju.