Hrvatski radio

Radio Osijek

Tribina „Položaj udomitelja u zajednici“

22.03.2022.

15:52

Autor: Radio Osijek/TM

Dio plakata tribine  „Položaj udomitelja u zajednici“

Dio plakata tribine „Položaj udomitelja u zajednici“

Foto: - / -

U sklopu projekta „Podržimo i osnažimo dijete i obitelj, Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek organizira u petak, 25. ožujka tribinu „Položaj udomitelja u zajednici“. Tribina će se održati u prostoru Obiteljskog centra Osječko-baranjske županije (Ulica Lorenza Jägera 12, Osijek). Početak je u 14 sati. 

Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek tribinu organizira s ciljem otvaranja dijaloga o položaju udomitelja i promoviranja udomiteljstva u Osječko - baranjskoj županiji.

Tribina se provodi u okviru projekta “Podržimo i osnažimo dijete i obitelj”, koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF). 

Što je udomiteljstvo?

Udomiteljstvo je privremeni oblik skrbi o djetetu izvan vlastite obitelji kojim mu se osigurava odrastanje u obiteljskom okruženju uz pružanje brige primjerene njegovoj dobi i potrebama. Udomiteljska je obitelj prirodnije okruženje za dijete od institucije. U udomiteljskoj obitelji manji je broj djece, što udomljenom djetetu omogućuje više pažnje, brige i ljubavi te bolju prilagodbu na tešku situaciju nastalu zbog razdvajanja od obitelji, promjene sredine i uvjeta u kojima je do tada živjelo. Udomiteljske obitelji o djetetu skrbe dok se ne stvore uvjeti za povratak djeteta u biološku obitelj ili se ne donese odluka o drugom obliku skrbi za dijete.

Kada se djeca smještaju u udomiteljsku obitelj?

Ponekada roditelji iz različitih razloga nemaju mogućnosti ili znanja na pravilan način skrbiti o svojoj djeci te ona mogu u svojem domu biti na neki način ugrožena. U takvim je situacijama važno djeci pružiti sigurno mjesto na kojem će biti zadovoljene njihove potrebe i gdje će se moći zdravo razvijati i rasti. Djeca se u tom razdoblju privremeno mogu smjestiti u ustanove koje brinu o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, obiteljske domove ili u udomiteljske obitelji. Za to vrijeme roditeljima se pruža stručna podrška kako bi se unaprijedili njihovi životni uvjeti i roditeljske vještine te kako bi se djeca mogla sigurno vratiti u svoju obitelj. Mnoga djeca koja se smještaju u ustanovu ili udomiteljsku obitelj doživjela su različita teška ili traumatska iskustva koja nepovoljno utječu na njihov razvoj te je važno biti svjestan da zbog toga mogu izražavati različite poteškoće. Zato je potreban poseban pristup u preuzimanju brige o njima, a to uključuje suosjećajnost, strpljenje, osjetljivost na potrebe djeteta, emocionalnu stabilnost udomitelja te razvijene strategije suočavanja sa zahtjevnim situacijama. Usprkos velikim razlikama u potrebama svakog pojedinog djeteta, sva udomljena djeca imaju zajedničku potrebu za osjećajem sigurnosti (psihološki i fizički), prihvaćanja, poštovanja i ljubavi.

Tko može biti udomitelj?

Brigu za udomljeno dijete može preuzeti udomitelj sa svojom obitelji ili udomitelj koji živi sam. Najvažnija uloga udomiteljske obitelji jest pružiti djetetu zdravo obiteljsko okružje, a za to je potrebna obitelj u kojoj postoje skladni odnosi (bračni, roditeljski i među djecom) obilježeni emocionalnom bliskošću svih članova, obiteljskim zajedništvom, suradnjom i uzajamnim pružanjem podrške. Preuzimanje brige o udomljenom djetetu velika je odgovornost i obveza koja zahtijeva mnogo energije, strpljenja, truda i emocija. Udomitelji trebaju biti osjetljivi na djetetove potrebe i signale, trebaju biti suosjećajni, strpljivi i emocionalno stabilni. Kako bi uspostavili kvalitetan odnos s udomljenim djetetom, trebaju imati razvijene komunikacijske i roditeljske vještine, zdrave strategije suočavanja sa stresom te vještine rješavanja sukoba. Udomitelji se nerijetko moraju nositi s brojnim izazovima koji su postavljeni pred njih. Moguće su poteškoće u ponašanju, razvoju i prilagodbi udomljenog djeteta te poteškoće zbog promjene dinamike unutar vlastite obitelji (prilagodba udomitelja i njihove vlastite djece na novog člana obitelji), ali i poteškoće u uspostavljanju korektnih odnosa s biološkim roditeljima udomljene djece. Jako je važno da udomitelji budu upoznati s onim što mogu očekivati i gdje u slučaju problema potražiti pomoć i savjet, na što u svakom slučaju imaju pravo. Većina udomitelja kaže da ih udomiteljstvo čini ponosnima, bogatijima i zadovoljnijima sobom te vlastitim životom.

Prava i obveze udomitelja

PRAVA KOJA OSTVARUJU UDOMITELJI:

• Obaviještenost o djetetu i njegovu prijašnjem životu 

• Sudjelovanje u planiranju i postizanju ciljeva za pravilan razvoj djeteta 

• Osigurana stručna pomoć i podrška (stručnih djelatnika centara za socijalnu skrb, domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici, udruga, vjerskih zajednica i sl.) 

• Potpora kroz redovitu superviziju i grupe podrške 

• Sudjelovanje u osposobljavanju i edukacijama 

• Ostvarivanje naknade

OBVEZE UDOMITELJA:

• Pripremiti svoju obitelj za dolazak djeteta, novog člana obitelji

• Pružiti udomljenom djetetu pomoć u prilagodbi na obitelj i novu sredinu 

• Pružiti djetetu svu potrebnu skrb i njegu (smještaj, prehrana, odjeća i obuća, higijena, zdravlje, obrazovanje) 

• Sudjelovati u pripremi djeteta za povratak u obitelj, smještanje u drugi oblik skrbi ili samostalni život 

• Omogućiti i poticati kontakte s biološkom obitelji (ako je to u interesu djeteta) 

• Sudjelovati s bračnim/izvanbračnim drugom u redovnim edukacijama koje organizira centar za socijalnu skrb te surađivati sa stručnjacima centara za socijalnu skrb 

• Voditi evidenciju o važnim događajima u životu djeteta te dva puta godišnje izvještavati nadležni centar za socijalnu skrb o funkcioniranju djeteta

UDOMITELJ NE MOŽE BITI OSOBA:

• u čijoj su obitelji poremećeni obiteljski odnosi ili je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta 

• koja bi zbog svoje bolesti ili stanja ugrozila interes ili zdravlje udomljenog djeteta 

• koja je društveno neprihvatljivog ponašanja (koja je kazneno i prekršajno osuđivana, ovisna o alkoholu, opojnim drogama ili ima razvijen drugi oblik ovisnosti)

Oblici udomiteljstva

Razlikujemo tri vrste udomiteljstva: srodničko, tradicionalno i udomiteljstvo kao zanimanje. Srodničko udomiteljstvo može pružati netko od članova obitelji, ako ispunjava sve uvjete te ako se procijeni da je to u najboljem interesu djeteta. U tradicionalnom udomiteljstvu skrb o djetetu preuzima udomiteljska obitelj čiji predstavnik ispunjava propisane uvjete udomiteljstva. Udomiteljstvo kao zanimanje može obavljati udomitelj koji nije u radnom odnosu, a ima završen najmanje preddiplomski ili diplomski studij nekog od pomagačkih zanimanja (primjerice psihologija, socijalni rad, fizioterapija) te najmanje tri godine staža u radu s djecom i mladima. 

NAKNADE 

Pri udomljavanju djeteta udomitelj ostvaruje i financijsku naknadu, ovisno o obliku udomiteljstva: 

• Kod srodničkog udomiteljstva udomitelji ostvaruju samo naknadu za životne troškove djeteta (opskrbnina). 

• Kod tradicionalnog udomiteljstva udomitelj ima pravo na opskrbninu i pravo na naknadu za rad udomitelja. 

• U slučaju udomiteljstva kao zanimanja udomitelj ima sva prava kao u radnom odnosu.

Kako postati udomitelj?

• Prikupiti dovoljno potrebnih informacija o udomiteljstvu, razmisliti o njima i razgovarati s članovima svojega kućanstva te donijeti jednoglasnu odluku. 

• Javiti se nadležnom centru za socijalnu skrb te podnijeti formalni zahtjev. 

• Proći postupak stručne procjene ispunjavanja uvjeta za pružanje udomiteljstva (procjena obitelji, obiteljskih odnosa, kapaciteta i rizika, stambenih uvjeta te drugih važnih čimbenika). U tom procesu možete očekivati da ćete biti pozvani u nadležni centar za socijalnu skrb te da će vas stručni radnici posjetiti i u vašem domu. 

• Nakon zadovoljavanja svih uvjeta i završenog tečaja osnovnog osposobljavanja za buduće udomitelje (u trajanju 40 sati) Centar za socijalnu skrb izdaje rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva. 

• Od izdavanja rješenja do smještanja djeteta u obitelj može proći neko vrijeme jer se dijete u pravilu nastoji smjestiti u obitelj koja živi unutar njegove lokalne zajednice te zadovoljava njegove specifične potrebe. 

• Dozvola za udomiteljstvo obnavlja se svakih pet godina. 

• Stručni radnici centra za socijalnu skrb prate prilagodbu djeteta te prilike u udomiteljskoj obitelji u kojoj smješteno dijete živi. 

• Udomiteljima je dostupna stručna podrška i pomoć djelatnika centara za socijalnu skrb i njihovih vanjskih suradnika (djelatnika domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici, udruga i sl.) 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.