Hrvatski radio

Radio Osijek

10 godina Udruge za podršku žrtvama i svjedocima

20.09.2016.

15:09

Autor: Monika Kralj

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Svečanom sjednicom Upravnog odbora u Vukovaru obilježili su 10 godina od osnivanja Udruge osnovane sa željom da se promijeni stanje u kojem su žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud.

Iz priopćenja udruge: 

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima je od svoga osnivanja (2006.) usmjerena na ostvarivanje prava i poboljšanje društvenog položaja i statusa žrtava i svjedoka kroz pružanje podrške usmjerene na smanjenje traume i nelagode kod svjedočenja te kroz zagovaranje za razvoj i unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira za zaštitu prava žrtava i svjedoka te za bolju primjenu postojećih zakona u RH.

Osnovana je sa željom da se promijeni stanje u kojem su žrtve i svjedoci prepušteni sami sebi prilikom dolaska na sud, bez informacija o tome što ih čeka i kome se mogu obratiti za potrebnu pomoć. Unatoč pomacima u razvoju sustava podrške, žrtve i svjedoci još uvijek se suočavaju s brojnim problemima, osobito u ostvarivanju svojih prava i potreba što proizlazi i iz loše primjene zakona kojima su definirana njihova prava i položaj.

Osnivači Udruge bile su osobe neposredno uključene u pionirske korake pružanje podrške svjedocima i žrtvama, između ostalog i djelatnice Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru. Prilikom pružanja podrške svjedocima i žrtvama ratnih zločina, osjetila se snažna potreba za dodatnim pružateljima neposredne podrške, kako informativne tako i emocionalne. Kako se ovaj model pokazao pozitivnim, gdje su svjedoci i žrtve iskazivali zadovoljstvo pruženim uslugama, stvorila se sinergija između jednog dijela građana (mladih) i institucija te organizacija civilnog društva koja je kao spona profesionalizirala ulogu volontera. Povećavao se broj zadovoljnih svjedoka i model se kopirao na druge sudove.

U narednim godinama Udruga volontera specijalizirala se u promoviranju, privlačenju mladih (punoljetni srednjoškolci ili studenti Pravnog fakulteta, Filozofskog fakulteta – Odjel Psihologije, Medicinskog fakulteta, studenti socijalnog rada i sociologije), educiranju u pravnim i psihološkim aspektima podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela te komunikacijskim vještinama (neverbalna i nenasilna komunikacija) te omogućavanju da posredno i/ili neposredno budu u kontaktu s žrtvama i svjedocima. Educirani volonteri bi stjecali neformalnu praksu i obrazovanje u suradnji s djelatnicima Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskih sudova u Vukovaru, Osijeku, Sisku, Zadru, Zagrebu, Rijeci, Splitu.

Ponosni smo na doprinos u stvaranju iskustva, prakse, na suradnji u izradi javnih dokumenata RH kojima utječemo na sustav podrške ali i tijela u kojima predstavljamo organizacije, žrtve i svjedoke (poput Nacionalne strategije za razvoj sustava podrške žrtvama i svjedocima 2016.-2020., Povjerenstvo za praćenje sustava podrške, izrada Zakona o seksualnom zlostavljanju u ratu i slično, članstvo u Odboru za novčane naknade žrtvama kaznenih djela..).

Danas Udruga provodi tri programa: 
• Podrška žrtvama i svjedocima na sudu
• Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
• Referentni centar za pružanje neposredne podrške

Članovima i zaposlenicima Udruge, koja se preimenovala u Udrugu za podršku žrtvama i svjedocima, postaju dugogodišnji volonteri, a Udruga za podršku time izgrađuje svoj autoritet u podršci volonterskog angažmana, cijeneći iskustvo i vrijednosti koju svaki volonter ugrađuje u Udrugu te radom vraća svojoj zajednici na najljepši način, radeći na problemu najugroženijih i najosjetljivijih članova društva, nepristrano, nediskriminirajuće, emocionalno i stručno.

Do 2013. godine Udruga se nalazila kao jedina organizacija civilnog društva u Sudskom poslovniku kao organizator i edukator volontera koji su volontirali na Županijskim sudovima 2013. godine sustav edukacije i ugovaranja obveza preuzima Samostalni sektor za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa RH, a Udruga nadograđuje svoje programe. Do 2013. godine Udruga je pružilapodršku za preko 10 000 svojih građana u svojstvu žrtve ili svjedoka a u koje smo uključili preko 500 volontera iz Republike Hrvatske.

2013. godine Udruga za podršku žrtvama i svjedocima u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i UNDP-om Hrvatska sudjeluje na projektu koji kao rezultat stvara Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja s besplatnim brojem 116 006 na kojem volonteri u vremenu od 08:00h-20:00h na telefonskoj liniji pružaju informativnu i emocionalnu podršku žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Volonterima koordinira glavna koordinatorica NPC-a i zamjenska koordinatorica. U tri godine rada NPC-a volonteri su zaprimili nešto manje od 4 000 poziva. Iako su pozivi anonimni, prosječan spol pozivatelja je žena, između 50-55 godina, žrtva obiteljskog nasilja, krađe, a pozivatelji nazivaju radi pomoći u ispunjavanju pojedinih obrazaca i upućivanja na relevantne institucije i druge pružatelje emocionalne i/ili prave podrške.

2014. i 2015. godine osnivamo Referentni centar za procjenu i podršku žrtvama i svjedocima, kao program Udruge, u Vukovaru (već postojeći ured i sjedište Udruge za podršku žrtvama i svjedocima) i ured u Osijeku. u kojoj zaposlenici/članovi i volonteri u razgovoru s žrtvom, svjedokom ili drugim korisnikom procjenjuju potrebu istog te pružaju podršku. Udruga je ovlašteni pružatelj primarne pravne pomoći. U prvoj godini Referentni centar u Vukovaru pružio je neposrednu pravnu pomoć na adresi sjedišta Udruge za 135 svojih građana, dok je putem transfera kroz NPC u Zagrebu ili putem elektroničke pošte ili telefona ona pružena za 500 građana sa područja Vukovarsko-srijemske županije. 
Sektorsku suradnju ostvarujemo kroz formalne i neformalne oblike umrežavanja.

Udruga je tijekom 2014. godine u suradnji s Europskim domom iz Vukovara i Centrom za nestalu djecu iz Osijeka formirala mrežnu organizaciju Centar za podršku žrtvama i svjedocima koja za svoj cilj ima umrežiti sve organizacije civilnog društva na području Republike Hrvatske koje se bave nekom oblikom podrške za žrtve i svjedoke, a cilj je olakšati komunikaciju između tih organizacija i pružiti sveobuhvatnu podršku žrtvama i svjedocima s posebnim naglaskom na područja u RH koja nemaju osiguranu adekvatnu podršku (područja gdje nema Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, niti Odjela.). Centar danas broji 20 članova koji dolaze iz 20 različitih organizacija civilnog društva iz različitih dijelova Hrvatske.

Od srpnja 2015. Udruga započinje s implementacijom projekta „Jačanje kapaciteta OCD-a za pružanjem podrške“ kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u okviru fondova EGP-a i Kraljevine Norveške. Cilj projekta koji je završio u kolovozu 2016. godine bio je usmjeren na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima na područjima Republike Hrvatske gdje je sustav podrške nedostatno razvijen ili ne postoji.

Udruga je uvela sustav sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima teških kaznenih djela u organizacije civilnog društva koje djeluju na području Varaždinske, Istarske, Požeško-slavonske i Dubrovačko-neretvanske županije gdje ne postoji nikakav oblik podrške žrtvama i svjedocima kao ni Odjeli za podršku pri Županijskom sudu.

Pružanje podrške zahtjeva stručne i educirane kapacitete organizacija civilnog društva , tj stjecanje znanja i vještina o tome kako se pruža sveobuhvatna podrška,stoga je Udruga kroz dvodnevne specijalizirane edukacije i radionice osposobila 34 volontera i 8 koordinatora volontera u organizacijama civilnog društva za rad s žrtvama i svjedocima teških kaznenih djela i prekršaja. Od završetka edukacije volonteri svakodnevno građanima u potrebi koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka pružaju emocionalnu podršku, informacije o njihovim zakonskim pravima, te upućuju na relevantne institucije koje mogu pomoći u konkretnom slučaju, te su po potrebi „osoba od povjerenja“ prilikom odlaska na sud.

Klub žena Varaždin, HOMO- Udruga za zaštitu ljudskih prava Pula, Regionalni centar za gradnju zajednice i razvoj civilnog društva DEŠA Dubrovnik te Centar za podršku i razvoj civilnog društva Delfin Pakrac su, zahvaljujući projektu, započeli s pružanjem pravnih informacija, ohrabrivanja i osnaživanja te pružanja praktičnih informacija žrtvama, oštećenicima, svjedocima te članovima njihovih obitelji na prostoru svojih županija.

Uvođenjem sustava sveobuhvatne podrške u navedenim županijama organizacije civilnog društva su dodatno izgradili svoje kapacitete , povećali broj postojećih volontera, te doprinijeli osnaživanju ranjivih skupina u društvu ,a samim time su povećali svoju prepoznatljivost i vidljivost u zajednici u kojoj djeluju.
S obzirom da problemi žrtava proizlaze i iz stava pravosudnih tijela i tijela kaznenog progona koji u fokus stavljaju počinitelja, a ne žrtvu Udruga je kroz aktivnosti projekta educirala 78 državnih i javnih službenika koji se u svom svakodnevnom radu susreću sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja ( policija, centar za socijalnu skrb, državno odvjetništvo i dr.).

Također, organizacijom 5 medijskih konferencija i Okruglim stolom povodom Europskog dana žrtava kaznenih djela informirali smo građane Republike Hrvatske koji se nađu u ulozi žrtve ili svjedoka gdje mogu zatražit sveobuhvatnu podršku i informirati o svojim zakonskim pravima i prime prijeko potrebne informacije o načinu na koji mogu ostvariti svoja prava, zatražiti pomoć, te kome se obratiti.

Udruga je od 2013. godine član europske mreže "Victim Support Europe" putem koje ostvaruje suradnju s drugim organizacija koje provode slične ili iste aktivnosti na području cijele EU.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.