Hrvatski radio

Radio Osijek

Bolje stanje u gospodarstvu Vukovarsko-srijemske županije

28.06.2018.

16:27

Autor: Davor Lončarić

Bolje stanje u gospodarstvu Vukovarsko-srijemske županije

Bolje stanje u gospodarstvu Vukovarsko-srijemske županije

Foto: - / -

Broj poduzetnika u 2017. godinu veći je za 7.5 % u odnosu na 2016., a ukupni prihodi veći su za 38%. Tvrtke Vukovarsko-srijemske županije zapošljavale su 17.712 djelatnika što je za 1,6 % više u odnosu na 2016., istaknuto na sjednici GSV-a Vukovarsko-srijemske županije.

Vinka Ivanković, predsjednica HGK Županijske komore Vukovar i g. Ivan Marijanović direktor Županijske komore Vukovar predstavili su gospodarske pokazatelje u toj županiji u 2017. godini. 

Pokazatelj BDP-a po stanovniku po županijama ukazuje na veliku razliku u razini razvijenosti pojedinih županija. Najrazvijeniji je grad Zagreb ima oko 3,2 puta veći BDP po stanovniku od najnerazvijenije Virovitičko-podravske županije, a zabrinjavajući je i značajan depopulacijski trend i projekcije po kojim će slavonske županije izgubiti više od 270.000 stanovnika u razdoblju do 2051. godine, a što je veličina jedne županije.

Broj poduzetnika na području VSŽ u 2017. godinu veći je za 7.5 % u odnosu na 2016., a ukupni prihodi veći su za 38%. Tvrtke Vukovarsko-srijemske županije zapošljavale su 17.712 djelatnika što je za 1,6 % više u odnosu na 2016., a prosječna plaća po zaposlenom iznosila je 4.035 i bila je veća za 6,7% nego u 2016. godini.

U strukturi gospodarstva u ukupnom prihodu dominira djelatnost opskrbe plinom sa 46,3% ukupnih prihoda ostvarenih na području županije, a slijede je trgovina sa 17,9% ukupnih prihoda, prerađivačka industrija sa 17,3%, poljoprivreda sa 7,6% i građevinarstvo sa 4,7% ukupnih prihoda ostvarenih na području Županije. U 2017. godini samo prerađivačka industrija, ugostiteljstvo i djelatnosti zabave i umjetnosti ostvarili su ukupno gubitak u poslovanju. Investicije tijekom 2017. godine bile su na razini 378 milijuna kuna što je povećanje od 13,24% u odnosu na 2016. godinu. Najviše investicija ostvareno u sljedećim djelatnostima: opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda 40,36%, Prerađivačka industrija 37,79% sa rastom od preko 200% u odnosu na investicije u 2016. godini , Poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo 8,53% i Građevinarstvo 7,09%. Prema dostupnim podacima na dan 31.12.2017. blokirano je 146 poduzetnika s područja Vukovarsko-srijemske županije i to za iznos od 95 milijuna kuna, od čega je 13,3 milijuna kuna za dugove prema državi i JRLS, a u razdoblju 30.06.2017. – 31.12.2017. broj insolventnih osoba smanjen je za 8,18% dok su obveze smanjene za 3,46%

Nešto više o natječajima „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ i „Znakovi kvalitete“ govorila je Barbara Didović iz Županijske komore Vukovar.

Trenutno je otvoren natječaj Certifikacijom proizvoda do tržišta. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti što uključuje radnje potvrđivanja (na primjer ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje ili umjeravanje) te ishođenje isprava o sukladnosti (na primjer izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima).

Natječaj „Znakovi kvalitete“ pokrenut je u okviru Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, Investicijskog prioriteta 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, specifičnog cilja 3d1 „Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćem i stranim tržištima“ Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., financiranog sredstvima ESI fondova. Primjenom znakova kvalitete pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda i usluga te povećanjem njihove prepoznatljivosti na tržištu osiguraju preduvjete za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti. Povećana primjena znakova kvalitete doprinijet će promociji i stvaranju dodane vrijednosti za vrhunske hrvatske proizvode i usluge i stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu. Poziv natječaja odnosi se na ishođenje sljedećih znakova kvalitete od strane Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore: „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“, te „Tradicijski obrti“ i „Umjetnički obrti“. Natječaj je u najavi.

Mjere aktivne politike zapošljavanja – mogućnosti za poduzetnike predstavili su g. Dražen Jerković i g. Mario Keser iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područne službe Vinkovci. Predstavljeno je niz mjera aktivne politike zapošljavanja kojima se potiče zapošljavanje, usavršavanje, stručno osposobljavanje za rad, osposobljavanje na radnom mjestu, sezonsko zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji su u poteškoćama te uključivanje u programe javnih radova specifičnih ciljanih skupina. Glavni ciljevi mjera su: zapošljavanje, podizanje razine zapošljivosti, uvažavanje specifičnih potreba osoba u nepovoljnom položaju, a glavne ciljane skupine: nezaposlene osobe, mladi, dugotrajno nezaposlene osobe, osobe starije od 50 godina i osobe s invaliditetom.

Nazočnima je predstavljen projekt HGK „Digitalna komora“ koji će biti detaljno prezentiran na sljedećoj Skupštini HGK, a koji članicama nudi niz digitalnih usluga kao potporu u njihovom svakodnevnom poslovanju. Na jednoj od sljedećih sjednica Gospodarskog vijeća Županijske komore Vukovar ovaj projekt i sve usluge biti će detaljno prezentirane. Nazočni su također izviješteni o nedavnom usvajanju Razvojne strategije Vukovarsko – srijemske županije za razdoblje do 2020. godine.

 

-

-

Foto: - / -

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.