Hrvatski radio

Radio Osijek

EU Life program i Natura 2000 u Zlatnoj Gredi

28.05.2017.

20:29

Autor: Davor Lončarić

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

U Eko centru Zlatna Greda danas je obilježeno 25 godina EU LIFE programa, Direktive o staništima i mreže Natura 2000. Hrvatska u programu sudjeluje od 1995.. godine .

LIFE program i Direktiva o staništima usvojeni su 21. svibnja 1992. godine. Od tada su uspješno pridonijeli očuvanju naše jedinstvene europske prirodne baštine. Direktiva o staništima zaslužna je za stvaranje najveće mreže zaštićenih područja na svijetu – Natura 2000 – te je zajedno s Direktivom o pticama i LIFE programom jedna od najvećih europskih dostignuća za zaštitu prirode, okoliša i borbu protiv klimatskih promjena. Kako bi obilježila ovaj značajan datum za europsku prirodu, Europska komisija, Europski parlament, Vijeće i Odbor regija ove godine su na posebnom događaju proglasili 21. svibanj kao „Europski dan Nature 2000“.

U Zlatnoj Gredi organizirana je službena proslava LIFE programa u Hrvatskoj koju je posjetilo više od 200 građana, a na njoj su prisustvovali i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih voda, turističke zajednice Grada Osijeka, župan Osječko-baranjske županije, te partneri projekta Drava LIFE.

„LIFE program i projekti koje financira iznimno su važni za očuvanje i poboljšanje stanja naše prirode koja se suočava s brojnim pritiscima. Naš projekt DRAVA LIFE prvi je projekt obnove rijeka i njihove renaturacije u Hrvatskoj i kao takav predstavlja značajan korak naprijed u upravljanju naših rijeka na održiv način. Po prvi put se dešava konkretna međusektorska suradnja Hrvatskih voda, inženjera i stručnjaka te nevladinih organizacija i sigurni smo da će se pokazati kao uspješna i primjer za ubuduće“, rekao je Jasmin Sadiković, koordinator projekta DRAVA LIFE iz Zelenog Osijeka.

Udruga Zeleni Osijek i WWF Adria organizirala je i zabavne ekološko-edukativne radionice za djecu kako bi se upoznali sa LIFE projektima i zaštitom rijeka, šuma te životinjskih i biljnih vrsta, koje je posjetilo više od 50 djece. 

„Kroz edukativne radionice najmlađima smo željeli približiti rijeke, šume i razne životinje koje u tim ekosustavima žive te im pokazali zašto su važni za život ljudi. Djeca su mogla više naučiti o bregunicama i malim čigrama, ambasadorima rijeke Drave i indikatorima prirodnih i očuvanih rijeka te naučili na koji način mogu pomoći njihovom očuvanju. Kako bi se i drugi građani mogli upoznati s tim vrstama i načinom za njihovo očuvanje u sklopu DRAVA LIFE projekta u Koprivničko-križevačkoj županiji postavit ćemo sedam informativnih ploča duž Drave koje će sve posjetitelje Drave informirati o važnosti ovih, ali i drugih ptica“, rekla je Branka Španiček iz WWF Adrije.

Cilj petogodišnjeg projekta „DRAVA LIFE – integrirano upravljanje rijekom“ je obnoviti riječne karakteristike i degradirane ekosustave rijeke Drave kako bi postigli ciljeve EU Direktive o vodama i ekološke mreže Natura 2000. Tijekom projekta partneri će obnoviti i stvoriti 1000 metara dinamičnih riječnih obala, 13 hektara novih dinamičnih riječnih zona sa šljunčanim, pješčanim i zemljanim obalama i 14,5 kilometara rukavaca te unaprijediti 300 hektara šuma u poplavnim područjima. 

O projektu DRAVA LIFE:
Cilj projekta "DRAVA LIFE – Integrirano upravljanje rijekom", koji je započeo 1.12.2015. godine, je  unaprjeđenje ekosustava gornjeg toka rijeke Drave u Hrvatskoj. Projekt je sufinanciran iz sredstava EU programa LIFE 2014. u iznosu od 2.755.739,00 EUR, dok je ukupna vrijednost projekta 4.592.898,00 EUR. Provodi se kroz međusektorsku suradnju Hrvatskih voda kao glavnog nositelja projekta te partnera WWF, Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko – podravske županije, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Varaždinske županije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko – križevačke županije. Uzpodizanjerazine svijesti, uspostavljanjeprekogranične suradnje i smanjenjeuznemiravanjafaune ptica od strane ljudskih djelatnosti, glavne projektne aktivnosti su obnova staništa rijeke Drave, kreiranje novih i obnova starih rukavaca, modifikacija i izgradnja novih, ekološki prihvatljivih vodnih građevina na sedam lokacija rijeke Drave. 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.