Hrvatski radio

Radio Osijek

Izazovi održivog razvoja agroekosustava

19.06.2017.

12:24

Autor: Davor Lončarić

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

3. međunarodna konferencija Hrvatskog društva za proučavanje obrade tala "Sustainability challenges in agroecosystems" održava se na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku od danas do 21. lipnja .

Hrvatsko društvo za proučavanje obrade tala (HDPOT) od 2008. godine aktivno sudjeluje u promociji znanosti i edukaciji poljoprivrednih proizvođača kao i svih ostalih zainteresiranih skupina i to organizacijom konferencija, okruglih stolova, radionica, publikacija knjiga i priručnika.

Za gospodarstvo Hrvatske od iznimne je važnosti razvoj poljoprivredne proizvodnje koja ima veliki potencijal s obzirom na bogatstvo prirodnim resursima. Važnost brige i trajnog praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta danas u Svijetu postaje sve više predmet brojnih studija ali i primjera dobre prakse. Razlog tome je činjenica da čovjek sve više biva svjestan neodrživosti lošeg postupanja s prirodnim resursima te da o njima ovisi njegov opstanak i kvaliteta života.

Tlo se smatra neobnovljivim ili u najboljem slučaju uvjetno obnovljivim prirodnim resursom, jer je proces njegovog nastanka izrazito spor. Kao izrazito kompleksan medij, tlo je podložno procesima degradacije, koje u kratkom vremenskom razdoblju mogu ozbiljno ugroziti i onesposobiti njegove funkcije. Prvi koraci u zaštiti tla i očuvanju njegovih prirodnih funkcija te sprječavanju degradacijskih procesa je praćenje stanja i promjena njegovih svojstava, te odgovarajući način gospodarenja tlom (agrotehnika, zaštita, plodored, itd.). Brojnost procesa koji dovode do degradacije zemljišta ukazuje na postojanje brojnih pritisaka koji vode ka gubicima kvalitete resursa. Ovi procesi su vođeni visokom razinom društveno-ekonomskih i političkih potreba, uključujući gospodarski rast, demografske promjene, rast populacije, cijene roba, zabrinutost zbog energetske sigurnosti itd. Specifičnije odluke i prioriteti u određenim sektorima poljoprivredne proizvodnje i transporta za industriju i energetiku mijenjaju potrebe i želje u pogledu načina korištenja zemljišta.

Održivi razvoj svake države u velikoj mjeri ovisi o politici upravljanja poljoprivrednim zemljištem jer je ono iznimno vrijedan prirodni resurs, a o načinu korištenja ovisi razina njegove kvalitete. Na globalnoj razini, trendovi za proizvodnju hrane poprilično su loši zbog intenziviranja klimatskih promjena, dezertifikacije, većeg korištenja poljoprivrednih površina za proizvodnju energije, pretvaranja poljoprivrednih zemljišta u građevinska i dr. Iz navedenih razloga poljoprivredno zemljište postaje ključni globalni geostrateški resurs.

Cilj 3. međunarodne konferencije Hrvatskog društva za proučavanje obrade tala "Sustainability challenges in agroecosystems" je povezivanje znanstvenika i stručnjaka iz Svijeta radi transfera znanja i iskustava uz rješavanje trenutačnih problema vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju. Takvim pristupom omogućava se povezivanje struke i znanosti, ali i brže i efikasnije rješavanje projektom definiranih ciljeva.

Glavni ciljevi projekta su:

  • podizanje svijesti o važnosti održive poljoprivredne proizvodnje kroz napredne sustave upravljana poljoprivrednim zemljištem održavanjem panel rasprava, okruglih stolova i prezentacijom recentnih znanstvenih dostignuća iz područja poljoprivrede i zaštite okoliša
  • povezivanje znanstvenika i stručnjaka iz Svijeta, što utječe na razvoj regionalne i prekogranične suradnje, sa svrhom detektiranja i rješavanja problema u poljoprivrednoj proizvodnji kroz održivo gospodarenje tlom, sprječavanja procesa degradacije i načine saniranja oštećenih/degradiranih tala kao nezamjenjivog, teško obnovljivog, prirodnog resursa, povećanja bioraznolikosti u agroekosustavima te povećanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta uz mjere očuvanja okoliš
  •  objava priručnika i zbornika prezentiranih radova koje će u velikoj mjeri predstavljati podlogu za daljnja istraživanja povezana s klimatskim promjenama, proizvodnjom zdravstveno ispravne hrane, navodnjavanjem, bioraznolikosti, očuvanjem agroekosustava i drugo.

 

Provođenjem predloženih ciljeva direktno će se utjecati na podizanje razine svijesti o održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, posebice o održivom upravljanju poljoprivrednim zemljištem kao resursom i to prezentirajući konkretne prijedloge za unaprjeđenja biljne proizvodnje uz edukaciju poljoprivrednih proizvođača kroz objavu priručnika i zbornika prezentiranih radova. Svi sudionici projekta imati će mogućnost prezentirane radove objaviti u znanstvenom časopisu Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS). Navedeni časopis će svaki zaprimljen znanstveni rad evaluirati provođenjem nezavisne međunarodne recenzije. Nakon održane međunarodne konferencije, Udruga će svim zainteresiranim stranama kroz web stranicu udruge i putem tiskanih materijala prezentirati zaključke koji su doneseni tijekom trajanja konferencije.

 

Projekt će biti podijeljen u četiri dijela:

  1. Znanstveni dio koji obuhvaća prezentaciju recentnih znanstvenih spoznaja iz područja poljoprivrede kroz pet glavnih tema kongresa (vidi Conference program - CROSTRO 2017):

a)        Održivo gospodarenje zemljištem

b)        Biljna proizvodnja u okvirima klimatskih promjena

c)         Dobra poljoprivredna praksa i sigurnost hrane

d)        Precizna poljoprivreda, mehanizacija i obnovljiva bioenergija

e)        Promicanje integrirane zaštite bilja

  1. Kroz panel diskusiju i održavanjem okruglih stolova, zajedno s poljoprivrednim proizvođačima i znanstvenicima, donijet će se zaključci pojedinih tema i predložiti moguća rješenja iznesenih problema u poljoprivrednoj proizvodnji.
  2. Stručno-znanstveni izlet koji ima cilj upoznati sudionike kongresa s mogućim posljedicama degradacije tla i njezinim utjecajem na proizvodnju i sigurnost hrane, ali i prikazati dobar načina gospodarenja zemljišnim resursima.
  3. Javnom objavom prezentiranih radova na konferenciji, tiskanjem publikacije i medijskom prezentacijom zainteresirati širu javnost za iznesenu problematiku te na takav način utjecati na promjenu svijesti poljoprivrednih proizvođača uz prihvaćanje načela održivosti poljoprivredne proizvodnje.

"Cilj nam je ovom Konferencijom dati daljnji poticaj održivom razvoju kako gospodarske, tako i poljoprivredne djelatnosti. Održiva poljoprivredna proizvodnja predstavlja imperativ u načinu proizvodnje kvalitetne hrane uz očuvanje i zaštitu okoliša, što značajno utječe na poboljšanje životnih uvjeta i zdravlja ljudi", istaknuo je otvarajući skup prof.dr.sc. Danijel Jug, predsjednik Hrvatskog društva za proučavanje obrade tla. 

Ključne ciljane skupine Konferencije su znanstvena i stručna zajednica te poljoprivredni proizvođači. Posjetom etabliranih znanstvenika iz cijelog svijeta, Osijek i Osječko baranjska županija dobivaju veliku promociju znanstvenog karaktera. Objavljivanje znanstvenih radova i uloga Osijeka kao grada nositelja međunarodnog skupa u značajnoj mjeri ubrzati će razvoj regionalne i prekogranične suradnje uz jak znanstveni doprinos cijeloj regiji. Poljoprivrednim proizvođačima za vrijeme trajanja skupa biti će prezentirana najnovija rješenja iz područja poljoprivrede i zaštite okoliša kojima će im olakšati, ali i modernizirati poljoprivrednu proizvodnju. Svim ostalim zaineresiranim subjektima s interesom proizvodnje sigurne i zdravstveno ispravne hrane na održiv način, također će biti omogućen pristup informacijama kroz tiskane materijale ali i objavom na mrežnim stranicama Udruge. Također, prisustvovanje znanstvenika iz preko 25 zemalja Svijeta u velikoj mjeri će utjecati na turističku promociju grada Osijeka kao i cijele Osječko-baranjske županije.

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.