Hrvatski radio

Radio Osijek

Izglasan proračun Grada Osijeka od milijardu i 87 milijuna kuna

29.11.2021.

13:54

Autor: Mirta Milas

Foto: Osječko-baranjska županija

Foto: Osječko-baranjska županija

Foto: - / -

Na 4. je sjednici Gradskoga vijeća usvojen je s 18 glasova ''za'', 6 ''protiv'' i jednim suzdržanim, a predstavio ga je osječki gradonačelnik Ivan Radić. U odnosu na proračun iz 2021. veći je za 268,8 milijuna kuna.

Gradonačelnik Ivan Radić naglasio je kako je Proračun Grada Osijeka kreiran kako bi se ostvarili važni ciljevi, ponajprije nastavak gospodarskog rasta i daljnjeg razvoja grada Osijeka, osnaživanje sustava predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, podizanje kvalitete objekata namijenjenih kulturi, sportu i rekreaciji, sveobuhvatnije održavanje komunalne infrastrukture te nastavak zaštite najranjivijih skupina građana. "Sve su to važni ciljevi u budućem trogodišnjem razdoblju. Također, nastavak stabilnog financijskog poslovanja Grada Osijeka uz kontinuiranu težnju racionalizaciji poslovanja unutar gradskog sustava, osobito kroz proces digitalizacije poslovanja sufinanciran europskim sredstvima, preduvjeti su ostvarenju spomenutih ciljeva. Kvalitetna apsorpcija sredstava iz nacionalnih i EU fondova prioritet je po pitanju izvora financiranja investicija. Plan je u sljedećem trogodišnjem razdoblju, iz navedenih izvora, povući 426,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava za investicije. Osim ITU mehanizma, Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO 2021.-2026.), namijenjen revitalizaciji gospodarskih aktivnosti nakon krize uzrokovane pandemijom korona virusa, mehanizam je koji će i Grad Osijek koristiti u budućem trogodišnjem razdoblju. U skladu s pozitivnim trendovima vezanim uz povećanje broja zaposlenih u gradu Osijeku te s danim smjernicama Vlade Republike Hrvatske, predviđa se ukupan iznos poreznih prihoda u 2022. godini u iznosu 302,2 milijuna kuna, odnosno porast poreznih prihoda u odnosu na 2021. godinu od 10 milijuna kuna". 

S ciljem poticanja razvoja gospodarstva u 2022., Grad Osijek planira poticati poduzetništvo s 5,5 milijuna kuna, što je rast od 18 posto u odnosu na 2021. Usto, planiran je i dovršetak započetih projekata u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU 2014.-2020.), kao što su projekt Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe (79,4 milijuna kuna), Centar za posjetitelje Tvrđe (13,7 milijuna kuna) i izgradnja zgrade IT parka (48,5 milijuna kuna). Realizaciji ovoga cilja usmjereni su i novi projekti poput Rekonstrukcije zgrade VIII. bastiona (30 milijuna kuna), uređenja osječke Tržnice (31 milijuna kuna), treće faze ulaganja u Industrijsku zonu Nemetin u iznosu 15,5 milijuna kuna i uređenje prostora HŽ Infrastrukture (ICT i kreativni inkubator). Ključni izvor financiranja navedenih projekata biti će sredstva iz novog programskog razdoblja Integriranih teritorijalnih ulaganja. Gospodarskom razvoju doprinijet će i velika ulaganja u cestovnu infrastrukturu, od kojih se ističe izgradnja podvožnjaka u ulici Sv. L. B. Mandića vrijedna 58 milijuna kuna, te rekonstrukcija Trpimirove ulice (24 milijuna kuna). Putem NPOO-a Grad Osijek planira modernizaciju sustava odgoja i obrazovanja izgradnjom novih dječjih vrtića i rekonstrukcijom postojećih, radi rasterećenja postojeće mreže, a kako bi svako dijete imalo svoje mjesto u vrtiću. Planirana je i dogradnja osnovnih škola s ciljem prelaska što više škola na jednosmjensku nastavu. Ukupna vrijednost izgradnje i dogradnje vrtića i škola je gotovo 90 milijuna kuna. Planirana je izgradnja novih vrtića na Uskim njivama (12,2 milijuna kuna), u Cvjetnom naselju (10,5 milijuna kuna) i u Tenji (10,6 milijuna kuna), te dogradnja dječjeg vrtića Latica u središtu grada (5,4 milijuna kuna). Nakon provedenih vrednovanja i utvrđivanja stvarnih potreba, u planu su dogradnje škola u vrijednosti 50 milijuna kuna, uz dovršetak energetske obnove OŠ Franje Krežme. Osim navedenih investicijskih aktivnosti, osnovnoškolski program produženog boravka planiran je u rekordnom iznosu od 12,9 milijuna kuna, a nastavlja se i program besplatne prehrane vrijedan 3,7 milijuna kuna. Usto, Grad planira najboljim maturantima financirati polaganje vozačkog ispita, čime se, uz stipendiranje učenika, dodatno potiče izvrsnost (375 tisuća kuna). Grad Osijek i u 2022. osigurat će visoku razinu socijalne zaštite građana. Za građane treće životne dobi planirana je isplata uskrsnica i božićnica (3,6 milijuna kuna), ali za veći broj umirovljenika, te isplatu stalnog mjesečnog dodatka umirovljenicima s najnižim mirovinama, kao i sufinanciranje javnoga prijevoza. Nakon završetka izgradnje višestambene zgrade u Tenji vrijedne 20 milijuna kuna, Grad Osijek planira nastaviti s investicijama ovog tipa. U 2022. godini nastavljaju se sufinancirati kamate na poduzetničke kredite, na stambene kredite građana te na kredite za obnovu pročelja, liftova i dr. u višestambenim zgradama. 

U proračunu su osigurana sredstva za provođenje programa u sportu u iznosu 40,6 milijuna kuna. Sveobuhvatna rekonstrukcija kupališta Copacabana planirana je u iznosu 70 milijuna kuna kroz dvije faze, od kojih prva faza (vrijedna prema procjeni do 30 milijuna kuna) završava u lipnju 2022. godine. Cilj rekonstrukcije je povećati kvalitetu vode i novih sadržaja na kupalištu, uz istovremeno smanjenje potrošnje vode te adekvatnu zaštitu okoliša. Osijek će konačno dobiti olimpijski bazen koji će omogućiti održavanje natjecanja u vodenim sportovima. Dodatna ulaganja u sportsku infrastrukturu dosegnut će 33 milijuna kuna u promatranom razdoblju. Planirana je i temeljita rekonstrukcija stadiona Gradski vrt vrijedna 15 milijuna kuna, nakon izgradnje novog stadiona NK Osijeka. 

Ulaganje u kulturnu infrastrukturu očituje se kroz završetak opremanja zgrade Kulturnog centra vrijednog 12 milijuna kuna, a dodatno je osigurano 3,8 milijuna kuna za programe kulture. Kulturni centar će uz konačni dovršetak unutarnjeg uređenja i opremanja zgrade, organizirati najveće gradske kulturne i turističke manifestacije (Osječko ljeto kulture - 1,6 milijuna kn-najveći iznos dosad, Advent - 1,2 milijuna, Kazališni maraton). Izradit će se Strategija razvoja kulture, a planira su i veća sredstva za Dječje kazalište Branka Mihaljevića, 450 tisuća kuna više.

Uz već spomenute projekte izgradnje podvožnjaka u Ulici sv. L.B. Mandića i Trpimirove, podižu se i izdvajanja za gradske četvrti i mjesne odbore za približno 10 posto. U idućem trogodišnjem razdoblju planirana je izgradnja prometne infrastrukture u Zelenoj, Ulici jorgovana, Grobljanskoj, te dijelu Svilajske, kao i izgradnja kružnog toka u Josipovcu. U Josipovcu i Višnjevcu riješit će se problem oborinske odvodnje. Brže izdavanje akata za građenje omogućit će i bržu realizaciju izgradnje na području grada te osigurati ostvarenje ovog prihoda. Za nastavak sanacije odlagališta otpada u Sarvašu osigurano je 22,2 milijuna kuna, za zavšetak izgradnje reciklažnog dvorišta u Donjem Gradu 1,1 milijun kuna, te za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u Sarvašu 2.8 milijuna kuna. Za revitalizaciju parka Gradski vrt u neposrednoj blizini stadiona Grad planira utrošiti 5 milijuna kuna, a nastavljaju se i projekti energetske obnove javnih zgrada te izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete. Stalna težnja za uštedom proračunskih sredstava očituje se kroz planirano smanjenje subvencija trgovačkim društvima u svakoj od budućih proračunskih godina, zatim izdvajanje preko milijun kuna za projektiranje budućih građevina za koje će se tražiti mogućnost pretežitog izvanproračunskog financiranja te refinanciranje preko 100 milijuna kuna kreditnih obaveza. Nakon višegodišnjeg rasta boniteta Grada Osijeka, uz istovremeni pad kamatnih stopa na tržištu, u 2022. godini planirano je refinanciranje sedam kredita ugovorenih u razdoblju od 2011. do 2019. jednim kreditom jednakog prosječnog trajanja otplate uz ugovaranje niže, fiksne kunske kamatne stope. Navedenim refinanciranjem očekuje se ušteda od približno 4 milijuna kuna u razdoblju do 2030. godine. I u 2022. godini Grad Osijek očekuje stabilno financijsko poslovanje Grada, izvršavanje svih obaveza u najkraćem mogućem roku te pozitivan rezultat na isteku godine. 

/priopćenje iz Ureda gradonačelnika/ 

SDP i DP nisu podržali proračun. Uime Kluba vijećnika SDP-a Boris Piližota istaknuo je kako je tanka linija između onoga što je ambiciozno i onoga što je realno i ostvarivo. "Odlučili smo se ne podržati proračun, ali podržati određene sastavnice odnosno točke ovog proračuna,  konkretno kulturu, predškolski odgoj i obrazovanje. Nema ključnih stvari, najavljivanih u kampanji gradonačelnika Radića, a to su primjerice digitalizacija koja će, kako se čulo, biti realizirana do kraja mandata, a ne na njegovu početku. Grad bi trebao dobiti sustav po kojem bi svi građani trebali imati detaljan uvid u sve troškove gradske uprave. Nadalje, kampanja je započeta na prostoru OLT-a, a o tom projektu nema ni riječi. Ipak, ključna je stvar potpora poduzetnicima koja je isto bila jedna od sastavnica same Radićeve kampanje. Za njih se izdvaja nešto više od 4 mlijuna kuna, što je za nas nedovoljno za budući razvoj i pomoć poduzetnicima pogotovo u situaciji u kojoj smo trenutačno. Gotovo istodobno dolazi do povećanja komunalne naknade. Planirano povećanje za pravne osobe i obrtnike je preko 7 milijuna kuna. Podsjetit ću da je upravo današnji gradonačelnik prije 3 godine, kada je u sklopu izmjene Zakona o komunalnom gospodarstvu  došlo do korekcije boda, reagirao na povećanje cijene koje nije bilo ni približno kao sada". Antonio Sobol iz Domovinskog pokreta zamjera vladajućoj većini u Gradu što nisu prihvatili dva amandmana Domovinskog pokreta na proračun od 2,3 milijuna kuna. "Ti su amandmani bili razvojni i doprinosili bi stabilizaciji gospodarstva. Odnosili su ce na covid potvrde ugostiteljima i smještajnim kapacitetima i na izradu strateških dokumenata u turizmu  koje još uvijek nemamo. To znači da nemamo ni smjer u kojem turizam u Osijeku ide te ni točne odrednice gdje ga želimo vidjeti u idućih 5,  7 ili 10 godina. Ovo nije bilo politiziranje kroz amandmane, to su bili stvarni projekti, temeljeni na dugogodišnjem iskustvu te se trebalo iznaći mogućnosti da se prihvate. Mi nismo oporba u smislu da budemo protiv  i čitav je niz podprograma unutar proračuna gdje ćemo mi kao klub biti za."           

Gradsko vijeće prihvatilo je prijedlog odluke o javnim priznanjima, pa će se zlatna plaketa "Grb grada Osijeka za životno djelo" dodijeliti bivšem gradonačelniku Ivanu Vrkiću koji je dužnost obnašao u dva mandata, za izniman doprinos u izgradnji moderne i demokratske države Hrvatske. Zlatna plaketa "Grb grada Osijeka" dodijelit će se glumici i nacionalnoj dramskoj prvakinji osječkog HNK-a Sandri Lončarić, za izniman doprinos u području kulture i kazališnoj umjetnosti.

Galerija
Foto: Osječko-baranjska županija, Foto: -/-
Foto: Osječko-baranjska županija, Foto: -/-

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.