Hrvatski radio

Radio Osijek

MORH poziva 18 tisuća pričuvnika

24.10.2017.

11:01

Autor: Davor Lončarić

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Ministarstvo obrane danas je priopćilo kako na smotriranje poziva oko 18.000 pričuvnika kako bi se odabralo oko 9.000 razvrstanih pričuvnika (vojnici, dočasnici i časnici) za popunjavanje šest pričuvnih pješačkih pukovnija Oružanih snaga.

Pojedinačni pozivi upućuju se razvrstanim pričuvnicima, odnosno osobama do 55 godina starosti, do kada zakonski traje vojna obveza, koje su odslužile vojni rok ili su bili na dragovoljnom vojnom osposobljavanju ili u djelatnoj vojnoj službi, te im je određena vojno stručna specijalnost.

U MORH-u napominju kako pričuvna komponenta Oružanih snaga ima namjenu i zadaću zajedno s djelatnim sastavom sudjelovati u obrani teritorijalne cjelovitosti, suvereniteta i neovisnosti Republike Hrvatske, doprinositi međunarodnoj sigurnosti i dati potporu civilnim institucijama u sklopu zaštite i spašavanja u slučaju katastrofa, protupožarne zaštite, traganja i spašavanja i drugo.
Tijekom ove godine predviđeno je cjelovito ustrojavanje šest pješačkih pukovnija Oružanih snaga - 1. pješačke pukovnije Zagreb, 2. pješačke pukovnije Osijek, 3. pješačke pukovnije Karlovac, 4. pješačke pukovnije Pula, 5. pješačka pukovnije Split i 6. pješačke pukovnije Dubrovnik. Da bi se izvršila popuna, na smotriranje se poziva oko 18.000 pričuvnika, kako bi se odabralo oko 9000 razvrstanih pričuvnika i istima priopćio raspored u pričuvne postrojbe.
U sklopu šest pješačkih pukovnija bit će ustrojena djelatna razvojna jezgra pukovnija. Ustrojbena mjesta djelatnih jezgri bit će popunjena djelatnim časnicima i dočasnicima OS RH, koji će imati zadaću svakodnevnog rada na održavanju spremnosti postrojbe, što uključuje planiranje popune, osposobljavanja, materijalnog opremanja i slično. Tijekom listopada i studenoga planirana je obuka dijela ključnog osoblja (zapovjedni kadar) i kritičnih vojno stručnih specijalnosti (deficitarne struke, specifične struke) na području Zagreba i Splita.
U 5. pješačkoj pukovniji Split 105 razvrstanih pričuvnika u vremenu od 23. do 26. listopada u vojarni "Admiral flote Sveto Letica - Barba" u Splitu obučava se u cilju pripreme za samostalnu provedbu procesa vojnog donošenja odluka i procesa vođenja postrojbe, te obuke osvježenja iz rukovanja osobnim naoružanjem. U 1. pješačkoj pukovniji Zagreb u vremenu od 27. do 30. studenoga u vojarni "Pukovnik Milivoj Halar" u Dugom Selu planirano je obučavanje oko 150 pričuvnika. U studenome je planirana vojna vježba 1. pješačke satnije i dijela ključnog osoblja (zapovjedni kadar) te dijela pričuvnika iz 2. pješačke pukovnije Osijek na vojnom poligonu Gašinci.
Obuka ili vježba koja traje dulje od tri dana može se odgoditi zbog neodgodivih potreba službe ako to zatraži tijelo državne uprave, lokalne i područne samouprave ili pravna osoba kod koje je pričuvnik zaposlen.

Iz MORH-a podsjećaju kako pričuvnici koji su zaposleni, a pozvani su zbog izvršenja vojne obveze, zadržavaju prava iz radnog odnosa, što je regulirano Zakonom o radu. Pričuvnik koji je primio poziv na osposobljavanje ili vježbu dužan je obavijestiti svog poslodavca da ga u razdoblju navedenom u pozivu neće biti na radnom mjestu. Po završetku osposobljavanja ili vježbe pričuvnik će dobiti potvrdu kojom će opravdati svoj izostanak s posla.

Poslodavac ostvaruje pravo na troškove naknade plaće i drugih materijalnih prava pričuvnika koji su pozvani radi izvršavanja vojne obveze, koje nadoknađuje Ministarstvo obrane. Navedenu naknadu poslodavac ostvaruje na pisani zahtjev, u kojem navodi iznos koji potražuje te IBAN na koji se treba izvršiti isplata naknade, a dostavlja ga na adresu: Ministarstvo obrane RH, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Stančićeva 6, 10000 Zagreb. Pričuvnici koji ostvaruju pravo na mirovinu ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti, također tijekom izvršavanja vojne obveze zadržavaju sva svoja prava.
Također, pričuvnici za vrijeme služenja u pričuvnom sastavu ostvaruju novčanu naknadu u iznosu od 150 kuna po danu, sukladno odluci ministra obrane, a temeljem Pravilnika o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršenju vojne obveze.
Pričuvniku se može na osobni zahtjev odgoditi vojno osposobljavanje ili vježba zbog obiteljskih razloga, u slučaju bolesti, ako se iz njegova kućanstva u isto vrijeme pozivaju dva ili više članova, zbog polaganja ispita, zbog smrti ili teške bolesti u kućanstvu, zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća, zbog korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta te zbog sklapanja braka.

U MORH-u ističu i kako je osobama koje zbog svojih vjerskih ili moralnih uvjerenja nisu pripravne sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti u Oružanim snagama dopušten prigovor savjesti, što je definirano člankom 24. Zakona o obrani. Vojnom obvezniku koji se pozove na prigovor savjesti može se odobriti civilna služba, a obveza sudjelovanja u civilnoj službi uređena je Zakonom o civilnoj službi.
 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osnovalo je Povjerenstvo za civilnu službu, koje će razmatrati zahtjeve za prigovor savjesti, pri čemu nijedan razvrstani pričuvnik koji je prilikom odaziva na poziv podnio zahtjev za prigovor savjesti nije više uziman u obzir za popunu pričuvnih postrojbi.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.