Hrvatski radio

Radio Osijek

Natječaj za projekte udruga u gradu Osijeku

01.02.2016.

17:04

Autor: Davor Lončarić

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Grad Osijek raspisao je javni natječaj za financiranje djelovanja i projekata udruga koje djeluju na njegovom području. Natječaj je otvoren do kraja veljače, a sve informacije i potrebne obrasce Grad je objavio na svojoj internetskoj stranici.

Grad Osijek krajem raspisao je javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz gradskog proračuna u 2016. godini. Ukupno je udrugama na raspolaganju gotovo 790 tisuća kuna, a najviše za udruge koje djeluju na području zdravstvene i socijalno-humanitarne zaštite (350.000 kuna). Za udruge koje promiču vrijednosti Domovinskog rata predviđeno je 170 tisuća kuna u proračunu, a za stvaralaštvo mladih 70 tisuća. Za ostale udruge predviđena su manja sredstva. 

Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj - Javni natječaj za financiranje udruga“ preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka, F. Kuhača 9, 31000 Osijek. 

Obrasci i upute za prijavitelje dostupne su na internetskoj stranici grada Osijeka

***********************

Na temelju članka 34. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13 i 11/13-pročišćeni tekst), članka 2. stavka 1. točke 1. Plana raspisivanja javnog natječaja i javnih poziva za financiranje udruga iz proračuna Grada Osijeka u 2016. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 15/15) i članka 1. stavka 1. Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2016. (KLASA: 402-01/16-01/5; URBROJ: 2158/01-02-16-4) od 27. siječnja 2016. Gradonačelnik Grada Osijeka  29. siječnja 2016., raspisuje:

JAVNI  NATJEČAJ za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2016.

 I.

Gradonačelnik Grada Osijeka raspisuje Javni natječaj za financiranje projekata i programa udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2016. (dalje u tekstu: Javni natječaj).

II.

Ukupni iznos raspoloživih sredstava iznosi: 787.500,00 kuna.

Područja financiranja:

Ljudska i manjinska prava

- zaštita i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina

- informiranost i edukacija građanstva o ljudskim i manjinskim pravima

- očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica u gradu Osijeku

- rodna ravnopravnost

- zaštita i promicanje prava manjinskih društvenih skupina

- očuvanje spomeničke i kulturne baštine pripadnika nacionalnih manjina i etničkih zajednica u gradu Osijeku.

 

Iznos raspoloživih sredstava: 20.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 2.000,00 do 5.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 6

Upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za provedbu: Ured Grada

 

  1. Demokratizacija i razvoj civilnog društva

-          poticanje i unaprjeđivanje jednakosti i ravnopravnosti

-          mirotvorstvo i borba protiv nasilja i diskriminacije

-          razvoj demokratske političke kulture

-          borba protiv korupcije u svim oblicima

-          međunarodna razvojna suradnja.

Iznos raspoloživih sredstava: 20.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 2.000,00 do 5.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 6

Upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za provedbu: Ured Grada

 

  1. Stvaralaštvo mladih

- projekti i programi koji doprinose ostvarivanju Programa za mlade na području Grada Osijeka 2014.-2017.

Iznos raspoloživih sredstava: 70.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 5.000,00 do 20.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 8

Upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za provedbu: Ured Gradonačelnika

 

  1. Zaštita okoliša i održivi razvoj

- edukacija i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti okoliša na razini lokalne i mjesne samouprave

- razvitak regionalne i prekogranične suradnje na području zaštite okoliša i održivog razvoja

- edukacija i poticanje građana u gospodarenju otpadom na razini lokalne samouprave te razvoj regionalne i prekogranične suradnje na tom području i

- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.

Iznos raspoloživih sredstava: 40.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 2.000,00 do 10.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 10

Upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za provedbu: Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu

 

  1. Komunalno stambeno područje

- unapređenje kvalitete komunalnih usluga i kvalitete stanovanja u gradu

- edukacija i poticanje građana na sudjelovanje u zaštiti voda, vodosnabdjevanju i odvodnje na razini lokalne i mjesne samouprave i

- ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.

Iznos raspoloživih sredstava: 20.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 2.000,00 do 10.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 3

Upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za provedbu: Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno-stambeno gospodarstvo, zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu

 

  1. Socijalno poduzetništvo

-          poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva

-          informiranost i edukacija potrošača

-          informiranost, savjetovanje i edukacije vezano uz pokretanje i razvoj poduzetničke aktivnosti

-          informiranost, savjetovanje i edukacije vezano uz očuvanje tradicionalnih proizvoda i suvenira

-          savjetovanje i edukacije nezaposlenih

-          poticanje i unapređenje turizma

-          informiranost, savjetovanje i edukacije vezano uz IT sektor.

Iznos raspoloživih sredstava: 50.0000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 5.000,00 do 10.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 7

Upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za provedbu: Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo

 

  1. Obrazovanje

-          zaštita, briga i izobrazba djece i mladih

-          razvoj i promicanje tehničke i informatičke kulture.

Iznos raspoloživih sredstava: 20.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 4.000,00 do 8.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 4

Upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za provedbu: Upravni odjel za društvene djelatnosti

 

  1. Izvaninstitucionalno obrazovanje

-          obrazovanje za djelovanje djece i mladih u civilnom društvu

-          organizacija izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

-          odgoj i obrazovanje za unapređenje života i životnih vještina i sposobnosti

-          ostale aktivnosti iz ovog područja kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima.

Iznos raspoloživih sredstava: 27.500,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 4.000,00 do 8.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 5

Upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za provedbu: Upravni odjel za društvene djelatnosti

 

  1. Zdravstvena i socijalno humanitarna zaštita

Ukupni iznos raspoloživih sredstava: 350.000,00 kuna

Upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za provedbu: Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo

Podpodručja financiranja:

9.1.Socijalno-humanitarna djelatnost i zaštita zdravlja

-          smanjenje i prevencija siromaštva i socijalne isključenosti

-          zaštita i promicanje prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju

-          zaštita zdravlja

-          zaštita i promicanje prava starih i nemoćnih osoba

-          prevencija i borba protiv ovisnosti.

Iznos raspoloživih sredstava: 150.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 5.000,00 do 15.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 30

9.2.Unaprjeđenje kvalitete života umirovljenika

Iznos raspoloživih sredstava: 100.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 5.000,00 do 30.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 5

9.3. Podrška obitelji i edukacije o pravima i dobrobiti djece

Iznos raspoloživih sredstava: 35.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 5.000,00 do 35.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 3

9.4. Pružanje psihosocijalne pomoći

Iznos raspoloživih sredstava: 30.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 5.000,00 do 30.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 3

9.5. Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih

Iznos raspoloživih sredstava: 25.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 5.000,00 do 25.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 3

9.6. Zaštita djece i mladih

Iznos raspoloživih sredstava: 10.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 3.000,00 do 10.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 3

10. Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

- provođenje pomoći i samopomoći, resocijalizacije i integracije članovima udruge

- unapređenje kvalitete života i pružanje psihosocijalne pomoći braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, invalidima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, civilnim žrtvama Domovinskog rata, obiteljima poginulih i nestalih branitelja i civila Domovinskog rata, članovima obitelji ekshumiranih i identificiranih branitelja

- obilježavanje važnijih obljetnica i očuvanja uspomena na Domovinski rat poboljšanje kvalitete života kroz organiziranje sportskih, kulturnih i drugih oblika druženja članova udruge.

Iznos raspoloživih sredstava: 170.000,00 kuna

Raspon sredstava namijenjen za financiranje pojedinog projekta i programa: od 2.000,00 do 25.000,00 kuna

Očekivani broj projekata i programa koji će se ugovoriti za financiranje: 15

Upravno tijelo Grada Osijeka nadležno za provedbu: Ured Gradonačelnika

III.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje ispunjavaju slijedeće kriterije:

- upisane su u Registar udruga, odnosno drugi odgovarajući registar

- upisane su u Registar neprofitnih organizacija

- svojim statutom opredijeljene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja prema područjima i kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom

- statut mora biti usklađen sa Zakonom o udrugama, odnosno pravovremeno predan zahtjev za upis promjene statuta nadležnom uredu državne uprave

- uredno ispunjavaju obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Osijeka te ostalih javnih izvora

- uredno ispunjavaju obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave

- protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa ili projekta ne smije se voditi kazneni postupak niti smije biti pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

- imaju općim aktom uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima

- imaju prikladan način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvještaja o radu za proteklu godinu (na mrežnim stranicama udruge, odnosno na drugi odgovarajući način)

- imaju odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta

- udruga ima financijski plan i program rada Udruge za 2016.

- korisnici projekta/programa moraju biti stanovnici Grada Osijeka 

- prijavljeni projekt/program mora zadovoljavati javne potrebe od interesa za Grad, doprinositi razvitku i općem napretku Grada te promicati njegov položaj i ugled i biti utvrđen kao prioritetno područje

- udruga koja traži financiranje mora biti do raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva registrirana na području Grada Osijeka najmanje jednu godinu

- aktivnosti moraju biti izvršene unutar proračunske 2016.

IV.

Udruga može prijaviti na Javni natječaj najviše jedan projekt ili program za jedno područje financiranja, a ukupno se može prijaviti na najviše dva područja financiranja.

V.

Prijava na Javni natječaj mora sadržavati:

- ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac za prijavu - opisa programa ili projekta (original i dvije kopije)

- ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac proračuna programa ili projekta (original i dvije kopije)

- za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela usvojena od zakonskog zastupnika podnositelja i Godišnji financijski izvještaj o primicima i izdacima za prethodnu kalendarsku godinu (do trenutka dostupnosti ovih javnih izvještaja u Registru neprofitnih organizacija)

- dokaz o sufinanciranju programa ili projekta od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja ako je sufinanciranje iskazano u obrascu proračuna programa ili projekta (preslika odluke i/ili ugovora o sufinanciranju)

- obrazac izjave o partnerstvu, ako ga udruga ima

- obrazac životopisa voditelja programa ili projekta

- obrazac izjave voditelja projekta i izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu programskih ili projektnih aktivnosti, da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi

- dokaz o uredno predanom izvješću o provedbi volontiranja u udruzi (izvješće se predaje nadležnom ministarstvu ako je udruga prijavila volonterski rad)

-          ako usklađivanje statuta udruge sa Zakonom o udrugama nije provedeno u registru udruga potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog ureda državne uprave da je predan zahtjev za usklađivanje statuta sa Zakonom o udrugama te preslik statuta kako bi se između ostalog moglo utvrditi je li ovlaštena osoba za zastupanje udruge u mandatu

- preslik financijskog plana i program rada Udruge za 2016. 

Uz prijavu mogu biti priloženi materijali o prezentaciji rada udruge (isječci iz novina, brošure, publikacije i slično) na najviše pet stranica.

VI. 

Obrasci, koji su sastavni dio natječajne dokumentacije,  popunjavaju se na računalu.

Prijava u papirnatom obliku mora sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta ili programa te ovjerene službenim pečatom udruge.

Obrasci i Upute za prijavitelje koje sadrže sve informacije o razlozima i ciljevima Javnog natječaja, uvjetima, načinu prijavljivanja i postupku provedbe, čine natječajnu dokumentaciju te su dostupni na službenoj internetskoj stranici Grada Osijeka link: http://www.osijek.hr/index.php/cro/Gradska-uprava/Udruge. 

VII. 

Prijave na natječaj s dokumentacijom se podnose  u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj - Javni natječaj za financiranje udruga – s točnim brojem i nazivom područja financiranja iz Natječaja za koji se prijavljuje projekt ili program“ preporučeno poštom ili osobno u pisarnici Grada Osijeka, F. Kuhača 9, 31 000 Osijek.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave, a zadnji dan za prijavu je 29. veljače 2016.

Nepotpuni i nepravovremeni prijedlozi kao i prijedlozi koji nisu dostavljeni na propisanim obrascima neće se razmatrati.

 

 

KLASA: 402-01/16-01/5

URBROJ: 2158/01-02-16-6

Osijek, 29. siječnja 2016.

 

 

                                                                                                               Gradonačelnik     

                                                                                                        Ivan Vrkić, dipl.iur., v.r. 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.