Hrvatski radio

Radio Osijek

Novi projekt osječkog Vodovoda

26.10.2020.

12:18

Autor: Mirta Milas

Foto: HRT/Mirta Milas

Foto: HRT/Mirta Milas

Foto: - / -

Danas je potpisan Ugovor o izradi studijske, projektne i druge tehničke dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracija Vladislavci - Vuka, Ernestinovo i Erdut. Vrijedan je 13 i pol milijuna kuna i prvi je korak u izgradnji vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u tim općinama.

Vodovod Osijek d.o.o. javni je isporučitelj vodnih usluga na području gradova i općina: Osijek, Erdut, Antunovac, Ernestinovo, Vladislavci, Vuka, Šodolovci i (uskoro) Čepin. Kao korisnik sredstava iz EU fondova iskazao je spremnost i sposobnost apsorpcije tih sredstava kroz ranije pripremljene i najvećim dijelom provedene projekte od kojih se posebno ističu: projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Grada Osijeka, projekt Regionalnog vodoopskrbnog sustava Osijek ukupne vrijednosti od 87 milijuna HRK te projekt Osijek vrijednosti od 3  do 13 milijuna kuna. Cilj ovog ugovora je usklađenje s Planom upravljanja vodnim područjima RH, višegodišnjim programom gradnje komunalnih vodnih građevina i direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda na području u nadležnosti javnog isporučitelja vodnih usluga Vodovod Osijek d.o.o., odnosno izrada studijske i projektne dokumentacije za stvaranje učinkovitog i sveobuhvatnog sustava za pružanje vodnih usluga, odnosno vodnih usluga javne vodoopskrbe te javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Svrha koji se želi postići je smanjenje pritiska onečišćenja na vodna tijela na području pružanja vodnih usluga u nadležnosti osječkog Vodovoda kroz slijedeće mjere: osiguranje sanitarno i kemijski ispravne vode za piće i potrošnju općenito, očuvanje (kvantitativno i kvalitativno) vodnih resursa podzemnih voda i okoliša, unaprjeđenje načina prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, pročišćavanje otpadnih voda prema propisanim graničnim vrijednostima emisija u okoliš i poboljšanje uvjeta života i razvoj gospodarstva.

Za investiranje u vodno-komunalni sektor, Hrvatska može koristiti sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Mjere koje će se provoditi prema projektnoj dokumentaciji nastaloj na temelju ovog ugovora planiraju se sufinancirati iz navedenih fondova. Kako bi se ostvarila prijava za EU sufinanciranje u sklopu ugovora izradit će se studijska i projektna dokumentaciju na način da koncept i formulacija planiranih mjera stvore održivi projekt koji je prihvatljiv za sufinanciranje iz europskih fondova. Područje projekta čine: Grad Osijek, općina Čepin, općina Erdut, općina Vuka i općina Vladislavci.

Rezultat svih aktivnosti predviđenih ovim ugovorom jesu izrađeni sljedeći dokumenti: studija izvodivosti s analizom troškova i koristi projekta, elaborat zaštite okoliša kao podloga za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata za okoliš te ishođeno rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, idejni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, idejni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda, idejni projekt izgradnje/rekonstrukcije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, glavni projekt, izgradnje/rekonstrukcije sustava vodoopskrbe, glavni projekt izgradnje/rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda, prijava projekta (aplikacija), dokumentacija o nabavi za radove, usluge i robe.

U sklopu ugovora procijenjeno je da će se izraditi: studija izvodivosti s prijavnim dokumentima za sufinanciranje projekta sredstvima fondova EU, odobrena za financiranje od nadležnih nacionalnih tijela, dokumentacija potrebna za provedbu procjene utjecaja zahvata na okoliš planiranog projekta s ishođenjem pozitivnog mišljenja nadležnih nacionalnih tijela, projektna dokumentacija sa svim potrebnim istražnim radovima i to:

Idejni i glavni projekti za izgradnju i rekonstrukciju vodoopskrbne mreže u duljini od cca. 68,5 km s pripadnim zahvatima na poboljšanju upravljanja vodoopskrbnim sustavom i proširenjem nadzorno-upravljačkog sustava;

Idejni i glavni projekti za izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda u duljini od cca. 140,5 km s preko 80 crpnih stanica;

Idejni projekti za izgradnju 2 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;

Dokumentacija o nabavi kao podloga za provedbu postupaka javne nabave radova, roba i usluga koji su predviđeni Projektom

Preliminarnim analizama, očekuje se kako će vrijednost projekta koji će proizaći iz dokumentacije koja će biti pripremljena u okviru ovog ugovora biti preko 700 milijuna kuna, no isto će se detaljno analizirati i utvrditi upravo kroz provedbu ovog ugovora.

Vrijednost Ugovora o izradi studijske , projektne i druge tehničke dokumentacije je 13 i pol milijuna kuna bez PDV a, a rok za izvršenje ugovora je 36 mjeseci.

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.