Hrvatski radio

Radio Osijek

Početak obnove 300 ha nove šume

13.11.2020.

15:43

Autor: Stjepan Filipović

Foto: Stjepan Filipović

Foto: Stjepan Filipović

Foto: - / -

U Nemetinu nedaleko od Osijeka sadnjom mladica hrasta označen je početak obnove 300 ha nove šume u okviru projekta "Naturavita" čiji su Korisnik Hrvatske šume d.o.o., a partneri MUP, Ministarstvo reg. razvoja i fondova Europske Unije, Hrvatske vode te Javna ustanova "Park prirode Kopački rit".

Projekt "Naturavita" financiran je bespovratnim sredstvima Europske Unije, u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020." a njegova ukupna vrijednost je 376.786.017,16 HRK, od čega 85% čine bespovratna sredstva EU. Projekt se u potpunosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, na području parka prirode Kopači rit i u Regionalnom parku Mura-Drava.
Kroz projektnu aktivnost biološke obnove šuma obnovit će se 1021 ha šuma koje su bile onečišćene minama, šuma u kojima se uslijed ratnih djelovanja nije mogla izvršiti pravovremena obnova i koje su zahvaćene sušenjem i propadanjem. Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 46.730.991 kn i čine nešto više od 12% ukupne vrijednosti projekta. Za tu namjenu u rasadnicima Hrvatskih šuma proizvest će se preko 2.5 milijuna sadnica šumskog drveća.
Važnost ove aktivnosti ogleda se u tome da će se njenom provedbom očuvati i zaštiti poplavne šume projektnog područja, a njihova se općekorisna vrijednost ističe u hidrološkoj i vodozaštitnoj ulozi u širem prostoru izvan šume, te znatnim utjecajem na lokalne klimatske prilike.
Do sada je obnova šuma izvršena na 30 % projektom planirane površine.

Nataša Tramišak

Krešimir Žagar

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.