Hrvatski radio

Radio Osijek

Potpisano šest ugovora za bespovratna sredstva

14.06.2017.

12:43

Autor: Ksenija Zelenić

HRT logo

HRT logo

Foto: HRT / HRT

Prvi natječaj za prijavu projekata prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014. – 2020. u Programu Interreg IPA CBC objavljen je prošle godine, a odobreno je ukupno 24 projekta, od kojih je čak 17 s područja Osječko-baranjske županije. Ukupna vrijednost je 13,5 milijuna eura.

Danas je  u sjedištu Županije u Osijeku upriličeno je potpisivanje šest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava čemu je nazočio zamjenik župana Petar Lagator. Među potpisnicima je i jedna županijska institucija - Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije.

Potpisani su slijedeći projekti:
1. R-SOL-E: Renewable Solar Energy / Obnovljiva solarna energija u komu su projektni partneri Grad Belišće, Grad Novi Sad i Općina Gorjani. Projekt traje 20 mjeseci, a ima ukupni proračun 1.010.153,57 eura.
Glavni cilj projekta je promovirati korištenje obnovljivih izvora energije za smanjenje potrošnje električne energije na javnim ustanovama i infrastrukturi. Grad Belišće, Općina Gorjani i Grad Novi Sad sagradit će foto naponski sistem koji će se sastojati od šest solarnih panela i 4 kilometara mreže javne rasvjete u Općini Gorjani te će kroz razvoj Akcijskog plana za održivu energiju postaviti temelje za daljnje akcije u ovom sektoru sa ciljem povećanja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i smanjenje emisije CO2 plinova.

2. IMAPCT – ENVI: Implementation of cross-border joint actions toward environment protection in agriculture / Implementacija zajedničkih prekograničnih akcija prema zaštiti okoliša u agrikulturi u komu su projektni partneri Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Univerzitet Educons, Obrtničko-industrijska škola Županja i Institut za ratarstvo i povrtlarstvo. Projekt traje 24 mjeseca i ima ukupni proračun 570.255,17 eura.
Glavni cilj projekta je uspostavljanje sustava praćenja u programskom području kroz utvrđivanje kemijskog i ekološkog statusa vode, opasnih supstanci i organskih zagađivača tla, kao i agrikulturnih proizvoda, stajskog gnojiva, krmnog bilja i zdravstvenog stanja životinja kako bi se odredio utjecaj agrikulturne proizvodnje na okoliš.

3. EcoWET: Wetlands Ecosystem Services Assessment in Croatia-Serbia cross border region / Procjena usluga ekosustava močvarnih područja u prekograničnoj regiji Hrvatske i Srbije u komu su projektni partneri Pokret gorana Sremske Mitrovice, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije. Projekt traje 24 mjeseca i ima ukupni proračun 355.013,14 eura.
Glavni cilj projekta je doprinijeti zaštiti i održivom korištenju močvarnih ekosustava na poplavnim područjima Dunava u Hrvatskoj i Srbiji, u prekograničnim regijama, putem procijenjenih usluga ekosustava (ES).

4. VISITUS: Enriching tourism offer for persons with visual impairment and blindness u komu su projektni partneri Grad Sombor, Općina Erdut i Institut ekonomskih znanosti. Projekt traje 20 mjeseci i ima ukupni proračun 353.048,15 eura.
Ciljano prekogranično područje (Osječko-baranjska županija i Zapadna Bačka) ima bogate turističke potencijale, no turistička ponuda nije prilagođena osobama s oštećenjem vida i sljepilom, što je rezultiralo isključivanjem ove skupine s invaliditetom iz bogate turističke ponude ovog područja koje karakterizira prirodna i kulturna baština, populacija multietničke strukture i velikih broj tradicionalnih kulturnih događaja. Projekt se temelji na načelu uključivanja, omogućujući osobama BVI-a da u potpunosti sudjeluju u novo dizajniranoj turističkoj ponudi; te načelu primjene suvremenih rješenja i naprednih IC tehnologija koje će BVI osobama omogućiti korištenje nove turističke ponude u punom kapacitetu.

5. ORGANIC BRIDGE u komu su projektni partneri Grad Valpovo, TERA Tehnopolis d.o.o., Centar za organsku proizvodnju Selenča i Udruženje TERRA'S Subotica. Projekt traje 24 mjeseca uz ukupni proračun 550.815,13 eura.
Glavni cilj projekta je pridonijeti poboljšanju konkurentnosti Osječko-baranjske županije i Južne i Sjeverne Bačke kroz razvijene nove i/ili poboljšane postojeće proizvode, usluge i zaštitne znakove u ekološkoj proizvodnji na temelju povećanja kompetencija organskih proizvođača i jačanja suradnje između ekoloških proizvođača, udruga ekoloških proizvođača, lokalnih vlasti, institucija za podršku, klastera, obrazovnih i istraživačkih organizacija.
Pristup projekta u rješavanju zajedničkih izazova je: 1) pružanje prilagođenih usluga i mogućnosti obuke; 2) jačanje suradnje organskih proizvođača, udruga ekoloških proizvođača, lokalnih vlasti, institucija za podršku, obrazovnih / istraživačkih organizacija; 3) omogućavanje prijenosa znanja iz sektora istraživanja i razvoja u praksu; 4) jačanje imidža na tržištu, 5) umrežavanje proizvođača i razvoj preduvjeta za stvaranje "zajedničkih prodajnih lanaca" i lokalnog tržišta.

6. Eco build: Agricultural Waste – Challenges and Business Opportunities/ Poljoprivredni otpad – izazovi i poslovne mogućnosti u komu su projektni partneri Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek i Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Univerzitet u Novom Sadu. Projekt traje 30 mjeseci uz ukupni proračun 464.582,54 eura.
S ciljem jačanja regionalne konkurentnosti i povećanja upotrebe alternativnih izvora energije, u okviru projekta Eco build istražit će se potencijali korištenja biomase i biopepela u građevinskoj industriji. Partneri na projektu su razvili projektnu ideju koja će osigurati adekvatna rješenja za prepoznate probleme niske gospodarske konkurentnosti, slabe suradnje među poduzetnicima i neodgovarajućeg odlaganja poljoprivrednog otpada u programskom području.
Kao jedan od obnovljivih izvora energija, biomasa je znatno jeftinija u usporedbi s drugim vrstama goriva i predstavlja ekološki održiv resurs koji se danas nedovoljno iskorištava. U okviru projekta lokalni poljoprivredni proizvođači će osigurati biomasu i biopepeo visokoobrazovnim ustanovama uključenim na projekt koji će zatim nizom laboratorijskih analiza i testiranja razviti prototipove materijala temeljenih na biomasi. Umrežavanje s industrijom osigurat će primjenu novoizrađenih prototipova u građevinarstvu i osigurati poslovni interes za recikliranje poljoprivrednih otpadnih materijala.
Na taj način stvorit će se mreža poljoprivrednih proizvođača, građevinskih tvrtki i fakulteta koja će prijenosom znanja, razvijanjem novih tehnologija i proizvoda te edukacijom o korištenju biomase i biopepela u građevinarstvu ostvariti glavni cilj projekta - jačanje regionalne konkurentnosti i unaprjeđenje poslovnog okruženja u prekograničnom području.

Poslušajte što je izjavila voditeljica projekta na Poljoprivrednom fakultetu -  Marcela Šperanda:

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.