Hrvatski radio

Radio Osijek

Spojene konstrukcije mosta Sava kod Svilaja

28.02.2019.

18:01

Autor: Stjepan Filipović

Foto: Stjepan Filipović i HAC

Foto: Stjepan Filipović i HAC

Foto: - / -

Ministar mora, prometa i infrastrukture, Oleg Butković zajedno s predstavnicima Ministarstva  komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, obišao je gradilište mosta Sava, kod Svilaja čime je obilježeno spajanje konstrukcije mosta.

Most Svilaj preko rijeke Save sastavni je dio međunarodnog pan-europskog cestovnog koridora VC: Budimpešta - Beli Manastir - Osijek - Sarajevo - Ploče i jedan je od ključnih objekata na ovom koridoru.
Vrijednost radova iznosi 22.308.022,34 eura bez PDV-a i zajednička je investicija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Svaka država financira 50% ugovorene vrijednosti, a hrvatski dio projekta sufinanciran je EU sredstvima putem Instrumenta za povezivanje Europe. „Ovo je značajan trenutak u izgradnji ovog projekta, a očekujemo da se radovi nastave ovakvim intenzitetom te da na jesen otvorimo ovaj most koji je iznimno važan za ove dvije države. Most se nalazi na V c koridoru i koji će u konačnici povezati Budimpeštu s Pločama, što nam je cilj”, rekao je ministar Butković.
Most je ukupne duljine 660 metara, širine 29 metara, a za svaki kolni smjer predviđena su po tri vozna traka širine 3,5 metra, bez zaustavnog traka.
Izgradnjom Mosta značajan dio teretnog prometa s graničnog prijelaza Slavonski Brod – Brod preselit će se na granični prijelaz Svilaj, a što će uvelike rasteretiti promet na graničnom prijelazu kao i promet kroz sam grad Slavonski Brod. Ujedno, završetkom mosta omogućit će se funkcionalnost koridora Vc na mreži TEN-T te bolja prometna povezanost Republike Hrvatske  i Bosne i Hercegovine.
Koridor Vc prolazi kroz Mađarsku, Hrvatsku i BiH.
Na području Mađarske je izgrađena autocesta M6 od Bu¬dimpešte do Bolya te je potrebno izgraditi dio od Bolya do granice sa RH u dužini 20 km.
Na području RH koridor je podijeljen na dva dijela:
• Sjeverni dio od granice sa Mađarskom do granice sa BIH koji čini autocesta A5 koja je izgrađena od Sre- danaca do Osijeka
• Južni dio koridora od granice sa BIH do luke Ploče je kompletno dovršen i pušten u promet u studenom 2017. godine sa izgradnjom zadnjeg dijela trase - Ulaza u luku Ploče.
Na području BIH je izgrađena autocesta od Zenice do Tarči- na (obilaznica Sarajeva) te granična dionica (spoj sa A10). U tijeku je izgradnja autoceste oko Zenice te granična di-onica od Odžaka do mosta preko rijeke Save (spoj sa A5).
Izgradnjom cjelokupnog koridora Vc znatno če se utje¬cati na gospodarski razvoj područja kroz koji prolazi dok če u prometnom smislu pridonijeti povećanju udobnosti putovanja, skraćenju vremena putovanja te povećanju sigurnosti prometa.
Dovršetak autoceste prema Mađarskoj
U svrhu dovršetka izgradnje autoceste prema Mađarskoj potrebno je izgraditi dionice Beli Manastir- Osijek i granica Mađarske - Beli Manastir.
Dionica Beli Manastir - Osijek
Kako se na dionici Beli Manastir - Osijek nalazi najvažniji infrastrukturni objekt na cijeloj autocesti - most preko rijeke Drave, predmetna dionica je zbog različite dinami¬ke izgradnje podijeljena na dvije podddionice:
• poddionica most Halasica - Osijek, 1=7,1 km
• poddionica Beli Manastir - most Halasica, 1=17,5 km
• Izgradnja poddionice most Halasica - Osijek je zapo¬čela 2011. godine izgradnjom mosta preko rijeke Drave dužine 2507 m.
• Dionica granica Mađarske - Beli Manastir
• Za predmetnu dionicu izrađena je Studija o utjecaju za¬hvata na okoliš te je ishođeno 2017. godine Rješenje o pri¬hvatljivosti zahvata na okoliš. Kako bi se mogla nastaviti izrada daljnje projektne dokumentacije i ishoditi potrebne dozvole za gradnju, potrebno je izraditi projektno-tehnički elaborat usklađenja trasa autocesta u Mađarskoj i RH. U skladu sa održanim sastancima međudržavne radne skupi-ne, u tijeku je geodetsko i projektno usklađenje tehničkih elemenata u graničnoj zoni. Po izvršenom usklađenju, obje strane trebaju zajednički potpisati sporazum kojim će biti definirani svi elementi autoceste u graničnoj zoni kao pod¬loga za daljnji nastavak izrade projektne dokumentacije.
• Raspisivanje natječaja za izradu projektne dokumentacije se planira do kraja listopada 2018. godine dok bi se potreb¬ne dozvole ishodile do sredine 2020. godine. Radovi na dionici od Belog Manastira do granice s Mađar¬skom planiraju se započeti krajem 2020. godine/početkom 2021. godine. Završetak tog dijela koridora Vc koji prolazi kroz Republiku Hrvatsku planira se 2023. godine čime bi bio završen investicijski ciklus na njegovoj izgradnji.
• Kako bi se predmetna dionica mogla aplicirati za sufinanci¬ranje putem EU fondova potrebno je istu uvrstiti u naredni Operativni program. Mađarska strana također predlože da se zajednički nastupi prema EK u svrhu uvrštavanja pred¬metnog projekta prekograničnog povezivanja u naredni Operativni program.

 

 

 

Programe Hrvatskoga radija slušajte na svojim pametnim telefonima i tabletima preko aplikacija za iOS, Android i Huawei.