Blagdan Bogojavljenja ili Sveta tri kralja

Blagdan Bogojavljenja ili Sveta tri kralja

(foto: HRT)

Blagdanom Bogojavljenja ili Sveta tri kralja Crkva se spominje dvaju događaja iz Isusova života. Prvi je Isusovo krštenje u rijeci Jordanu, pa se taj dan blagoslivlja voda s kojom se škrope domovi. Drugi je pohod Triju mudraca s Istoka koji su se došli u Betlehem pokloniti malenome Isusu.

Sveta tri kralja ili sveti magi su prema kršćanskoj tradiciji kraljevi ili mudraci koji su se, prema evanđelju po Mateju, došli pokloniti Isusu nakon rođenja u betlehemskoj štalici. U Bibliji se navode pod imenima Baltazar, Melkior i Gašpar. Kada su pronašli Isusa, darovali su mu tri dara: tamjan kao Bogu, zlato kao kralju i plemenitu mast - smirnu kao čovjeku. 

Nakon smrti Triju kraljeva, njihove su relikvije odnesene u Carigrad, a pronašla ih je Sveta Jelena Križarica. Odande su poslije prenesene u Milano i napokon u Keln, u najljepšu njemačku katedralu, gdje su i danas.

Poslušajte tonski prilog.